Vești importante! Activitatea desfășurată de aceste persoane ar putea fi recunoscută ca vechime în muncă

Sunt vești colosale pentru această categorie de persoane! Ar putea avea parte de un nou beneficiu.

 

Potrivit unui proiect legislativ ce a primit votul decisiv al deputaților, perioadele în care asistenții sociali își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăților civile profesionale vor fi considerate vechime în muncă și în specialitate. În plus, potrivit unui alt proiect de lege adoptat la Senat în același timp cu primul, vechime în muncă va fi considerată și perioada lucrată de psihologi în cadrul unui cabinet individual, cabinet asociat, societate civilă profesională sau în baza unui contract de muncă.

Proiectul de lege ce vizează asistenții sociali va ajunge, probabil curând, la președintele țării pentru promulgare.

Mai exact, primul proiect vizează modificarea Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, prin includerea în vechimea în muncă și în specialitate a perioadelor în care titularii cu drept de liberă practică organizați sub forma cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăților civile profesionale au furnizat servicii de asistenţă socială.

Nu se iau în calcul perioadele în care specialistul a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei.

Apoi, pentru ca perioadele în care și-a exercitat profesia într-una dintre formele legale să poată fi considerate vechime în muncă și în specialitate în cazul asistenților sociali, se vor aplica condiții legate de veniturile nete din anul de referinţă, a căror valoare va trebui să fie cel puţin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, și de achitarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat pentru acele perioade.

Dovada îndeplinirii condițiilor de natură financiară se va face prin intermediul declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate și al declarațiilor nominale ori individuale de asigurare în sistemul public de pensii.

Cabinetele individuale de asistenţă socială şi cabinetele asociate de asistenţă socială în desfăşurarea activităţii lor pot angaja colaboratori. Reglementarea nu specifică însă că activitatea desfăşurată de asistentul social este asimilată vechimii în muncă”, subliniază inițiatorii măsurii.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie să fie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

Măsuri similare ar putea apărea și în cazul psihologilor

O măsură similară, care, de data asta, îi vizează pe psihologi, e cuprinsă înt-un alt proiect legislativ trecut de Senat, dar care, spre deosebire de primul, nu a ajuns încă la dezbaterea deputaților.

„Perioada în care psihologul cu drept de liberă practică care îşi exercită profesia într-una din formele de organizare prevăzute la art. 13 alin. (1) a furnizat servicii psihologice prin desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 5 este asimilată vechimii în muncă, fără a fi luată în considerare perioada în care în care acesta a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România” va scrie în Legea 213/2004, care reglementează profesia de psiholog, dacă al doilea proiect va ajunge să se aplice.

Pentru ca perioadele în care și-a exercitat profesia într-una dintre formele legale să poată fi considerate vechime în muncă, psihologii vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

  • serviciile psihologice furnizate au produs venituri nete în anul de referinţă a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată din anul respectiv;
  • au achitat contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei de mai sus.

La alineatul 1 al articolului 13, Legea 213/2004 stabilește că pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot înființa, la alegere, cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau își pot desfășura activitatea în temeiul unor contracte de muncă.

Când vine vorba despre activitățile prevăzute la articolul 5, legea prevede că psihologul cu drept de liberă practică se poate ocupa de:

  • studiul comportamentului uman și al proceselor mentale;
  • investigarea și recomandarea căilor de soluționare a problemelor psihologice;
  • elaborarea și aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenței, abilităților, aptitudinilor și a altor caracteristici umane;
  • testarea psihologică, prevenirea și psihoterapia tulburărilor emoționale și de personalitate, precum și a fenomenelor de inadaptare la mediul social și profesional;
  • interpretarea datelor obținute și elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.

Potrivit inițiatorilor, măsură este necesară deoarece reglementarea actuală din domeniu nu stabilește că activitatea desfăşurată de psihologul titular este asimilată vechimii în muncă. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, în România sunt 19.876 de cabinete individuale de psihologie, 13 cabinete asociate de psihologie și 1.465 societăţi civile profesionale de psihologie, conform avocatnet.ro.

Atenție! Pentru a se putea aplica, al doilea proiect de lege trebuie să treacă de Camera Deputaților, să fie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare