sursa foto:  inquam photo

Amenzile de circulație pot fi contestate! Iată în ce condiții și care sunt actele de care aveți nevoie

Așa cum probabil toți șoferii știu, amenzile de circulație pot fi contestate, atunci când se consideră că s-a făcut o nedreptate.

Șoferii  pot depune o contestație împotriva procesului-verbal, însă trebuie să știți că sunt necesare mai multe acte, și obligatoriu, să respectați anumite condiții

O.G. nr. 2/2001 prevede posibilitatea de a contesta amenda

Legea care reglementează posibilitatea de a contesta o amendă de circulație este O.G. nr. 2/2001.

Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilesc și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori, notează

„Pot fi agenți constatatori: primării, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne*), special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului”, se menționează în O.G. nr. 2/2001, Articolul 15.

Citește și: O nouă amendă pentru șoferii din România! Codul Rutier 2024 arată la ce trebuie să fie atenți înainte de a pleca la drum

 

Potrivit legii, procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

  • data și locul unde este încheiat;
  • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

  • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului,

  • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

  • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;

  • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;

  • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

  • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde:

-data şi locul unde este încheia numele,

-prenumele şi calitatea celui care îl încheie numele,

-prenumele, domiciliul, ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului,

-numărul şi data actului de identitate al acestuia, cu menţiunea organului care l-a emis;

-descrierea faptei ce constituie contravenţie, cu indicarea datei şi orei cînd a fost săvîrşită, precum şi cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii acesteia şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

-indicarea actului normativ prin car se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; menţiunea că contravenientul poate achita în termen de 48 ore jumătate din minimul amenzii în condiţiile art. 26

În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale tutorelui, se menționează în O.G. nr. 2/2001, Articolul 16.

Citește și: Anul 2024 aduce sancțiuni mai mari! Cine este obligat să plătească amenda dacă pasagerul nu poartă centura de siguranță

Contestarea procesului-verbal de contravenție

Pentru a contesta procesul-verbal pe care l-a întocmit  organul constatator aveți nevoie de întocmirea unui dosar de contestație.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Actele necesare pentru dosarul de contestație sunt: plângerea; copie după procesul-verbal de contravenție; dovada achitării taxei judiciare de timbru; alte documente justificative.

„Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”, prevede Alineatul (1) al articolului 32, din O.G nr. 2/2001.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare