pexels andrea piacquadio 3760069

Drepturile pe care angajatorii trebuie să le respecte! Toți cei care lucrează în ture au parte de aceste beenficii

Codul Muncii prevede drepturi pentru angajații care â lucrează în ture de noapte. Aceștia au parte de cel puțin două din beneficiile stipulate de legislația în vigoare.

Potrivit Codului Muncii (Articolului 125), munca de noapte este definită ca acea activitate desfășurată în intervalul orar 22:00 – 06:00.

În ce condiții se consideră că salariatul a lucrat în tură de moapte

Pentru a fi considerată tură de noapte, salariatul trebuie să fi lucrat cel puțin 3 ore în timpul său zilnic de muncă în intervalul de noapte sau să își desfășoare munca în intervalul de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Beneficiile de care are parte salariatului pentru munca de noapte

Deoarece munca de noapte solicită mai mult efort din partea salariatului, Art. 126. prevede mai multe beneficii astfel:

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;

b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

De exemplu, dacă un salariat lucrează între orele 23:00 și 07:00, sporul pentru munca de noapte se aplică doar pentru orele lucrare între 22:00 și 06:00.

 Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal, potrivit lege5.ro

Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

În aceste cazuri, angajatorul trebuie să ofere perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani pentru orele lucrate peste această limită.

Citește și: Salarii de peste 6.500 de lei la LIDL! Angajații mai primesc și tichete de masă, prime și sporuri!

 

Cine nu poate presta ture de noapte

Conform art. 128. din Codul Muncii, există anumite categorii de angajați care nu pot presta ture de noapte.

Acestea sunt:

– Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

– Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare