INTERVIU EXCLUSIV. Autoritatea de Supraveghere Financiară a tăiat în carne vie, după aspectele semnalate de Bugetul.ro

La 19 august, reporterul Bugetul.ro a adresat o serie de întrebări Autorității de Supraveghere Financiară. La vremea, îi indicam ASF-ului mai multe nereguli depistate pe piața de asigurări, în ceaa ce privește compania Euroins. La 18 septembrie, cu nouă zile înaintea alegerilor locale, ASF-ul ne-a răspuns la acele întrebări și ne-a confirmat că desfășoară activități de control la Euroins. Ulterior, la 1 octombrie, ASF a anunțat că a decis sancționarea societății, conform prevederilor legale, cu o amendă de 600.000 de lei. Totodată, în urma activității de supraveghere realizată asupra elementelor incluse în raportările transmise de societate pentru data de 30 iunie 2020, a fost constatată o serie de deficiențe cu privire la modul de calcul al rezervelor tehnice constituite, în conformitate cu cerințele legislației Solvabilitate II (Legea nr. 237/2015), precum și cu privire la modul de determinare și de raportare a elementelor de fonduri proprii de bază ce acoperă cerința de capital de solvabilitate și cerința minimă de capital. Conform prevederilor legale, pentru deficiențele constatate A.S.F. a aplicat următoarele măsuri: sancționarea societății cu amendă în sumă de 1,5 milioane de lei; sancționarea Directorului General și a Directorului Executiv cu amendă în sumă de 100.000 de lei fiecare și retragerea aprobărilor acordate de către A.S.F. În plus, societatea are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară un plan de finanțare și de redresare în vederea restabilirii indicatorilor de solvabilitate, în conformitate cu prevederile legii. De asemenea, societatea trebuie să revizuiască tarifele de primă RCA, având în vedere deficiențele constatate, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei.

Întrebările puse de Bugetul.ro și răspunsurile primite de la ASF

R: Pentru creșterea numărului record de reclamații înregistrate în ultimul an la adresa pieței de asigurări, cine considerați ca este responsabil din conducerea ASF? Ne puteți indica vreo țară din spațiul European care să depășească România la numărul de reclamații înregistrate de piața de asigurări?

ASF: Media petițiilor analizate și soluționate, la nivel european, reprezintă aproximativ 0,3% din numărul total al contractelor de asigurare. În România, în anul 2019, petițiile analizate și soluționate au reprezentat 0,13%, din numărul total al contractelor de asigurare.

R: Ne puteti indica vreo țară din spațiul European în care două firme de asigurări să dețină 75% din piața RCA, așa cum se întâmpla in Romania? Daca ASF este ingrijorata de aceasta situatie, ce masuri concrete a luat?

ASF: În comunicările sale publice (rapoarte de piață, rapoarte de stabilitate etc), Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut adesea referire la faptul că pe piața asigurărilor din România există un grad ridicat de concentrare, atât în structura portofoliilor de asigurări – viață/asigurări generale -, precum și pe tipuri de produse (auto/non-auto) sau societăți de asigurare.  Astfel, orice concentrare excesivă pe orice produs, nu numai pe  produsul RCA, este monitorizată de către A.S.F. Cu toate acestea, Autoritatea nu are rolul de a interveni în politica comercială a societăților.

 A.S.F. supraveghează din punct de vedere prudențial activitatea societăților de asigurare și, în cazul în care constată o încălcare a prevederilor legale, adoptă măsurile de autoritate care se impun.

R: În condițiile în care Euroins nu a îndeplinit după 6 luni planul de măsuri stabilit de catre ASF, cum va proceda autoritatea de supraveghere în relația cu campionul absolut al reclamațiilor? Va aplica în continuare consacratele amenzi ineficiente sau va ridica licența RCA a celei mai reclamate companii de asigurări din Europa?

ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiară derulează, în această perioadă, acțiuni de control la societatea menționată. După finalizarea acestor acțiuni de control, A.S.F va face publice, conform prevederilor legale, concluziile rapoartelor de control și va adopta măsuri, în conformitate cu legislația în vigoare.

R: Conform datelor raportate de către Euroins, aceasta încasează din RCA aproximativ 4 milioane de lei/zi, iar daunele achitate sunt de aproximativ 500 000 lei/zi, plățile de despăgubire fiind realizate cu întârziere și doar parțiale, sumele de despăgubire achitate de către acest asigurator acoperind doar aproximativ 25% din valoarea prejudiciilor. Diferența de 3,5 milioane de lei încasatî zilnic de către Euroins, din polițele RCA vândute șoferilor români, este transferată în conturile băncilor din Bulgaria. Există îngrijorări din partea ASF cu privire la faptul ca Euroins achită despăgubirile cu întârziere și doar parțial, asa cum rezultă din cele peste 1.000 de reclamații înregistrate în fiecare lună la ASF? Este îngrijorată ASF pentru faptul că peste 75% din banii șoferilor români sunt transferați în bănci din Bulgaria, fără ca ASF să cunoască modul în care sunt folosiți banii celor 2 milioane de șoferi români?

ASF: Conform raportărilor transmise, societatea Euroins a subscris prime brute, în primele 6 luni ale anului 2020, în suma de aproximativ 631 milioane de lei și a plătit daune de aproximativ 502 milioane de lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a inclus în tematicile acțiunilor de control aflate în curs de desfășurare o serie de aspecte vehiculate în spațiul public, în ultimele luni, și analizează dacă acestea încalcă legislația în vigoare.

R: Există suspiciuni de fals și uz de fals în înscriscuri sub semnătură privată în raportările transmise de către Euroins si City Insurance către ASF? Dacă există astfel de suspiciuni, ce măsuri a luat Autoritatea de Supraveghere Financiara?

ASF: Potrivit prevederilor legale, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate face comentarii pe marginea acestui subiect, întrucât astfel de aspecte intră în sfera de competență a altor instituții ale statului.

R: În condițiile in care City Insurance și Euroins pierd de peste 2 ani, atât la SalFin, cât și în instanță, peste 90% dintre litigiile cu consumatorii, ce măsuri concrete de disciplinare a celor două companii de asigurari a aplicat ASF în relația cu cele 2 companii de asigurări? S-au dovedit a fi eficiente măsurile aplicate de catre ASF, în condițiile în care cele două companii de asigurări au aceeași rată de pierdere a litigiilor cu consumatorii de peste 2 ani de zile?

ASF: Cele două companii menționate au fost amendate în intervalul 2016-2020 cu o sumă totală de 830.000 de lei. În plus, Autoritatea a impus planuri ce conțin măsuri preventive și corective, astfel încât să se asigure evitarea, pe viitor, a unor neconformități, precum cele constatate până în prezent.

În ceea ce privește eficiența măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, vă informăm că A.S.F. a făcut public cel mai recent raport privind situația petițiilor, din care reiese că numărul reclamațiilor înregistrate la A.S.F., pe piața asigurărilor, a scăzut cu 14,09%, în trimestrul al doilea al anului 2020, comparativ cu trimestrul I al aceluiași an.

R: Ținând cont de faptul că firmele de asigurări din România pierd pe bandă rulantă procesele în instanță cu consumatorii (în peste 93% din cazuri) , iar valoarea medie a despagubirilor achitate de către companiile de asigurări în urma pierderii proceselor este de aproximativ 5.500 de euro/proces, vă întrebăm daca valorile achitate de către asiguratori la finalul procesului sunt sustinute de catre toti platitorii de polite RCA sau acele costuri sunt sustinute din banii actionarilor firmei de asigurari? Vă adresăm această întrebare pentru că, așa cum bine stiți, după 3 ani de zile, cât dureaza procesul în instanțele din România, asiguratorii ajung să achite de peste 3 ori mai mulți bani decât valoarea solicitată inițial, deoarece la această valoare se adaugă penalități de întârziere, onorariu avocați, costuri cu expertize și alte taxe judiciare. Din ce fonduri se vor susține plățile de despăgubire ale unor eventuale falimente cu care sunt amenințate unele companii de asigurări din România? Are FGA suficienți bani în cont în cazul unui posibil astfel de scenariu?

ASF: Sumele plătite de societățile de asigurări în astfel de situații sunt încadrate la capitolul cheltuieli și pot afecta direct rezultatul financiar înregistrat de societăți si, implicit, în cazul înregistrării de pierderi, a indicatorilor de prudențialitate.  În cazul scăderii acestor indicatori sub minimul prevăzut de lege, acționarii au obligația să susțină financiar activitatea societăților în vederea restabilirii indicatorilor, prin măsuri de capitalizare (aport suplimentar la capitalul social sau prin alte instrumente admise de lege).

R: Este adevărat că primele două companii de asigurări RCA înregistrează dificultati majore legate de onorarea obligațiilor de despăgubire? Exista in prezent posibilitatea ca cel putin una dintre ele sa nu mai indeplineasca criteriile de solvabilitate si lichiditate prevazute de lege?

ASF: Controalele aflate în derulare vizează și aspecte cu privire la respectarea indicatorilor de solvabilitate și de lichiditate. După finalizarea acțiunilor de control, Autoritatea de Supraveghere Financiară va face publice, în condițiile legii, concluziile rapoartelor de control.

R: În contextul anunțului retragerii companiei Watford la sfârșitul lunii august din România, vă adresam următoarele întrebări la care avem rugămintea sa ne răspundeți:

 1. Cati asigurați RCA are în prezent compania Watford in România?

ASF: La data de 30.06.2020, societatea Watford avea în vigoare 265.252  de contracte.

 1. Câte dosare de dauna a înregistrat pana in prezent compania Watford in România?

ASF: În anul anul 2019, Watford avea avizate un număr de 8.836 de dosare, iar în primul semestru al anului 2020, numărul de dosare avizate a fost de 4.710.  

 1. Câte dosare de daună neachitate în termenul legal are în prezent compania Watford in România?

ASF: La data de 30.06.2020, Watford avea în rezervă un număr de 2.878 de dosare. Societatea nu raportează către A.S.F. informații cu privire la dosarele neachitate în termenul legal.                 

 1. Cum va putea proteja ASF păgubiții Watford după data de 1 septembrie 2020? 5. Au fost informați asigurații și pagubitii RCA ai companiei Watford de către ASF cu privire la retragerea acestei companii de asigurări din România, comunicandu-le procedurile necesare păgubiților RCA ai acestei companii de asigurări in caz de dauna?

ASF: Societatea Watford a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară că nu va mai subscrie polițe RCA, începând cu data de 1 septembrie 2020, însă restul activității (constatare daune, plată despăgubiri etc) se va desfășura în parametri normali.

 1. Pagubitii RCA care inregistreaza daune după data de 31 august in baza polițelor RCA emise de Watford, cui i se pot adresa dacă firma de asigurări nu va achita daunele conform legii?

ASF: În cazul menționat de dumneavoastră, pagubiții RCA au la dispoziție aceleași instrumente ca și până la data de 1 septembrie 2020: depunerea de petiții la Autoritatea de Supraveghere Financiară, adresarea către SAL-Fin și eventual apelarea la instanța de judecată.

 1. Este îngrijorată ASF de restrângerea numărului de asiguratori care vând RCA in România?

ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură monitorizarea pieței de asigurări pentru identificarea soluțiilor tehnologice inovative, care pot fi implementate de societățile de asigurare.

De asemenea, ne uităm cu prioritate la tot ceea ce înseamnă digitalizare și încurajăm tehnologiile inovatoare în favoarea consumatorilor, dezvoltarea mijloacelor de reglementare și de supraveghere și dezvoltarea pieței asigurărilor, în acest fel luând naștere și InsurTech Hub. Comunicăm constant cu toate asociațiile din piața pentru a identifica soluții, care odată adoptate, vor conduce la dezvoltarea pieței asigurărilor, inclusiv prin creșterea numărului de societăți de asigurare care subscriu RCA.

Pe piața RCA din România activează la acest moment un număr de  9 societăți de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că celor 9 societăți autorizate și reglementate care vând RCA pe teritoriul României, li se alătură și alte companii care își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire (Freedom of establishment – sucursalele), respectiv în baza libertății de prestare a serviciilor (Freedom of Services).  Pe parcursul ultimilor ani au existat mai multe societăți interesate să vândă acest produs în România și care sunt acum prezente pe piața locală. Există indicii că această tendința va continua, mai ales pe măsură ce Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua toate demersurile necesare pentru asigurarea stabilității pieței RCA din România, dar și pentru creșterea încrederii consumatorilor. Aceste aspecte vor consolida atractivitatea acestui segment și vor încuraja și alte societăți să vândă RCA pe teritoriul României.

 1. Ce măsuri concrete a luat ASF pentru a rezolva problema oligopolului existent in piața RCA din România?

ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiară supraveghează piața de asigurări din punct de vedere prudențial. Problemele de concurență intră în sfera de competență a Consiliului Concurenței.

 1. Am putut observa de mai multe luni faptul ca doar 5 din 9 firme de asigurări autorizate sa vânda RCA ofertează in realitate acest produs pentru camioane. In momentul de fata, o companie de asigurări deține peste 70% din totalul primelor brute subscrise categoriei transportatorilor (cap tractor) in condițiile utilizării unui preț al RCA semnificativ redus fata de tariful de referință, acesta fiind de 5500 lei indiferent de clasa Bonus sau Malus. De ce permite ASF încălcarea legii de către asiguratorii care sunt obligați prin lege sa oferteze acest produs, dar nu o fac?

ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiară va analiza aspectele semnalate și dacă va constata încălcări ale legislației va adopta măsurile prevăzute de lege.

 1. Este îngrijorată ASF de aceasta concentrare de piața la un singur asigurator? Exista un interes al ASF-ului de concentrare a pieței RCA pentru acest segment cu risc ridicat doar in favoarea unei anumite companii de asigurări?

ASF: Una dintre misiunile fundamentale ale A.S.F. vizează stabilitatea piețelor financiare non-bancare. Prin urmare, Autoritatea acționează permanent în direcția eliminării factorilor care ar putea induce dezechilibre în piață.

 1. Conform Legii nr. 237/2015 art. 14 alin. (6) din Legea nr. 237/2015:

art. 14 „(6) Atunci când A.S.F. constată că o societate dintr-un alt stat membru care practică activitate pe teritoriul României, prin intermediul unei sucursale sau în baza libertăţii de a presta servicii, nu respectă prevederile legale, solicită acesteia să remedieze deficienţele respective, în caz contrar informează supraveghetorul din statul membru de origine.

(7)Dacă măsurile adoptate de supraveghetorul din statul membru de origine se dovedesc ineficiente sau dacă acesta nu adoptă nicio măsură, iar societatea menţionată la alin. (6) continuă să încalce prevederile legale, A.S.F., după ce informează supraveghetorul din statul membru de origine, poate impune:

a)măsuri preventive, corective sau sancţionatoare;

b)interzicerea de a mai subscrie noi contracte de asigurare şi reasigurare pe teritoriul României începând cu data prevăzută în actul individual emis de A.S.F.;

c)măsuri administrative asupra proprietăţilor sau unităţilor operaţionale deţinute pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia naţională.

Pe cale de consecință, având în vedere prevederile legale de mai sus, s-ar putea considera că ASF este supraveghetor desemnat pentru o sucursală, iar aceasta poate retrage autorizația sucursalei respective stabilite pe teritoriul României, notificând celelalte autorități interesate.

ASF trebuia sa retraga avizul de functionare pentru societatea de asigurare Watford, precum si oferirea de lamuriri privind avizele societatii care asigura managementul tuturor politelor emise de WICE, si ma refer la INTARO INSURANCE SERVICES – reprezentata prin domnul STAVROSITU GEORGE FILIP, plus entitatea care gestioneaza daunele, respectiv PAVALASCU RISK CONSULTANTS – reprezentanta prin domnul PAVALASCU.

Având în vedere faptul că WICE a primit avizul de functionare de la ASF, desi nu este o entitate aflata sub supravegherea ASF, iar pe piata din Romania vand exclusiv polite RCA, ar trebui ca aceasta firma sa se subroge legilor din Romania, cel putin in privinta cerintelor minime de functionare. Prin urmare, ar trebui ca firma care manageriaza politele WICE sa fie in primul rand broker de asigurare care sa respecte Legea 236/2018  (exemplu Avus Broker, April – Coris – Broker, societati care se ocupa exclusiv de daune), mai precis Norma 19/2018 privind distributia in asigurari, iar persoanele din conducerea executiva a Intaro sa fie avizate si aprobate de catre ASF.

Din consultarea tuturor registrelor din pagina oficiala a ASF rezulta faptul ca INTARO INSURANCE SERVICES nu figureaza in categoria entitatilor avizate si supravegheate de catre ASF.

Din informatiile din piata, societatea INTARO INSURANCE SERVICES prin PAVALASCU RISK CONSULTANTS presteaza servicii de constatare si lichidare a daunelor pentru WICE intr-o forma mascata, in sensul in care de nicaieri nu rezulta faptul ca procesul de constatare a daunelor se face prin PRC. Totodata, toate adresele WICE sunt intocmite de catre prepusii Intaro, personal care nu are absolut niciun aviz al ASF.

Cu titlu prealabil, menționăm că nu am identificat societățile Intaro Insurance Services S.A. și Pavalascu Risk Consultants S.R.L. în Registrul societăților și al intermediarilor principali, disponibil pe website-ul ASF https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania.

Or, potrivit Legii nr. 236/2018, pentru a putea desfăşura activitate de distribuţie, este necesară înregistrarea în registrele ASF. Înregistrarea se realizează, după cum urmează:

(i)           în cazul intermediarilor principali – ca urmare a acordării autorizaţiei sau avizului de funcţionare de către ASF;

(ii)          în cazul intermediarilor secundari – de către asigurătorii sau intermediarii principali sub răspunderea cărora acţionează.

In contextul prezentat mai sus, adresam Autoritatii de Supraveghere Financiara urmatoarele intrebari:

De ce ASF nu a retras autorizatia de functionare societatii Watford in conditiile in care societatea nu indeplinea inca de la bun inceput criteriile minim legale de functionare in piata din Romania?

Care sunt persoanele responsabile din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru neaplicarea prevederilor legale privind autorizarea si supravegherea activitatii desfasurate de catre societatea Watford in Romania?

A sesizat conducerea ASF vreo institutie cu rol de cerecetare penala pentru modul defectuos al unor angajati din cadrul ASF cu privire la modul in care a fost realizata autorizarea si supravegherea activitatii societatii Watford in Romania?

ASF: Watford Insurance Company Europe Limited – sucursala București este sucursală a unei societăți de asigurări notificată, conform Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), de autoritatea de supraveghere din Gibraltar în vederea desfășurării de activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire, pe teritoriul României, entitatea nefiind supusă unui proces de avizare A.S.F. Autorizația de funcționare a societății a fost emisă de autoritatea de supraveghere din statul de origine și poate fi retrasă doar de aceeași autoritate.

Anunțul făcut de ASF la 1 octombrie:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a efectuat, în perioada iulie – septembrie 2020, un control inopinat la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., având ca temă verificarea operațiunilor și a modului de înregistrare în evidențele contabile a operațiunilor de reasigurare și a rezervelor tehnice calculate în conformitate cu Norma nr. 38/2015.

În urma acțiunii de control a fost constatată o serie de deficiențe, în special cu privire la calculul rezervelor tehnice la data de 31 martie 2020, precum și înregistrarea eronată a unor operațiuni de recunoaștere a comisioanelor din reasigurare.

Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis sancționarea societății, conform prevederilor legale, cu o amendă de 600.000 de lei.

Totodată, în urma activității de supraveghere realizată asupra elementelor incluse în raportările transmise de societate pentru data de 30 iunie 2020, a fost constatată o serie de deficiențe cu privire la modul de calcul al rezervelor tehnice constituite, în conformitate cu cerințele legislației Solvabilitate II (Legea nr. 237/2015), precum și cu privire la modul de determinare și de raportare a elementelor de fonduri proprii de bază ce acoperă cerința de capital de solvabilitate și cerința minimă de capital.

Conform prevederilor legale, pentru deficiențele constatate A.S.F. a aplicat următoarele măsuri: sancționarea societății cu amendă în sumă de 1,5 milioane de lei; sancționarea Directorului General și a Directorului Executiv cu amendă în sumă de 100.000 de lei fiecare și retragerea aprobărilor acordate de către A.S.F.

În plus, societatea are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară un plan de finanțare și de redresare în vederea restabilirii indicatorilor de solvabilitate, în conformitate cu prevederile legii. De asemenea, societatea trebuie să revizuiască tarifele de primă RCA, având în vedere deficiențele constatate, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a mai decis, totodată, și:

 • Sancționarea cu amendă, în cuantum de 5.000 de lei, a companiei de brokeraj Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A. (fosta Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.) și sancționarea cu amendă, în cuantum de 5.000 de lei, a companiei de brokeraj Titan Broker de Asigurare S.R.L. pentru neasigurarea continuității administrării societății, prin încălcarea prevederilor art.11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări cu modificările și completările ulterioare.
 • Sancționarea cu avertisment, în urma controlului periodic efectuat, a BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în calitate de administrator al F.P.A.P. BCR și F.P.F. BCR Plus.

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare