sursa foto:  playtech.ro

Pensionarii români sunt vizați- La 31 martie ar putea apărea o nouă Lege a pensiilor

După ce la Parlament a fost depusă o lege care ar modifica modul de calcul al pensiilor, Guvernul a emis o poziție privitoare la acesta.

În documentul emis de Guvern se spune că prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta 8 și-a asumat „Reforma fiscală și Reforma sistemului public de pensii”, despre care se spune că ar fi un obiectiv prioritar pentru România.

Guvernul spune că, potrivit celor asumate prin acest document strategic naţional, sistemul de pensii va fi reformat, refăcut şi pus pe baze solide, prin intermediul unui cadru Iegislativ care să corecteze inechităţile din sistemul de pensii, care să asigure sustenabilitatea şi predictibilitatea sistemului şi care să respecte principiul contributivităţii în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie, precizează dcbusiness

Guvernul afirmă în document că reforma va presupune elaborarea unei noi legi a sistemului public de pensii, care va oferi soluţii pentru:

eliminarea inechităţilor dintre beneficiarii sistemului, respectiv atât între genuri cât şi între categorii de persoane care au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă şi cu un nivel de salarizare relativ similar, indiferent de anul pensionării. Această direcție de reformă este necesară ţinând cont de faptul că legislaţia actuală, cu numeroasele modificări şi completări legislative, a determinat multe inechităţi care au generat nemulţumiri pensionarilor aflați în plată cu cuantumuri diferite, deşi au realizat aceeaşi perioadă de contribuţii;

întărirea principiului contributivităţii, astfel încât cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională şi contribuţia la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de asigurat. În ceea ce privește acest aspect, Guvernul are în vedere introducerea unei noi formule de calcul, bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar, ceea ce va asigura consolidarea legăturii dintre contribuţia plătită şi beneficiul acordat;

menţinerea unui nivel adecvat al pensiilor, prin raportare la riscurile şi vulnerabilităţile cu care se confruntă sistemul public de pensii din România şi oferirea de şanse egale la drepturi de pensie adecvate şi durabile, în scopul prevenirii sărăciei persoanelor de vârstă înaintată;

reglementarea unui mecanism de indexare a pensiilor, corelat cu realităţile economice. Noul mecanism se va baza pe indicatori reali şi predictibili, care să favorizeze creşterea nivelului de încredere în sistem, concomitent cu asigurarea unei predictibilităţi reale a evoluţiei pensiilor publice. Noul cadru legislativ, prevăzut pentru a fi finalizat până la data de 31 martie 2023, va fl elaborat pe baza asistenţei tehnice solicitată de către Guvern, realizată de către Banca Mondială.

Documentul mai spune că în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul Naţional de Redresare Rezilienţă, sistemul de pensii din România va avea la bază următoarele principii fundamentale.

Contributivitate

Astfel, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante Ia sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurând sociale plătite;

Solidaritate socială

Participanţii la sistemul public de pensii îşi asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate;

Egalitate

Se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare