Titlul proiectului ‘Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al  Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2’, cod SMIS 138611 

Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu finanțare  europeană derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu titlul  „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea  crizei SARS-CoV-2”. Proiectul s-a desfășurat în Municipiul București, în perioada 01.09.2020 – 30.04.2021. Valoarea totală a proiectului este de 1,212,699.24 lei, din care finanțare nerambursabilă  în valoare de 1,212,699.24 lei. 

Obiectivul general: 

Prin implementarea proiectului s-a urmărit creșterea nivelului de prevenție medicală și a calității vieții,  a persoanelor cu risc crescut de contactare a virusului, persoane care își desfășoară activitatea în  instituțiile aflate în subordinea și administrarea Sectorului 4 al Municipiului București. Scopul proiectului a fost dus la îndeplinire prin dotarea cu echipamente de protecție necesare în  vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și a răspunderii în timp util și  eficient actualei pandemii. 

Rezultatele proiectului: 

Dotarea cu echipamente de protectie necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19, a centrelor sociale  rezidentiale aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4 Bucuresti, administrate prin DGASPC Sector  4. In cadrul proiectuluis-au achiziționat 722.700 măști de protecție, 722.700 mănuși de unică folosință  și 36.135 litri de gel dezinfectant. 

Date de contact: Sectorul 4 al Municipiului București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1(Grand Arena),
sector 4, București, Tel/Fax: 021.335.92.30/021.337.07.90, E-mail: proiecte@ps4.ro, Manager de
proiect: Mihai Enache

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare