sursa foto:  gov.ro

Ultimă oră! Guvernul a aprobat noile măsuri de relaxare pentru perioada Sărbătorilor

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat în ședința de astăzi, 7 decembrie 2021, Hotărârea numărul 112, prin care se propune prelungirea stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

HOTĂRÂRE nr. 112 din 07.12.2021

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Vezi aici……MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE
APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

Vezi aici…HCNSU nr 112 prelungire alerta

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 05.12.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, luând în considerare propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 05.12.2021 la sediul Guvernului României sub conducerea Primului Ministru și cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne,

Ministerului Apărării Naționale și Institutului Național de Sănătate Publică, ținând cont de măsurile deja întreprinse la nivel național pentru creșterea capacității unităților sanitare în vederea acordării asistenței medicale de specialitate pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin limitarea
internărilor și intervențiilor medicale ce nu reprezintă urgențe de sănătate și transformarea unor unități sanitare în spitale dedicate tratamentului acestora, în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea

unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19, art. 21, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit.
l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al

Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,
funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.12.2021.
Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 09.12.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare