sursa foto:  romania.tv

UTI Grup a solicitat un drept la replică cu privire la articolul publicat de Bugetul.ro

În urma articolului postat de Bugetul.ro: Aeroportul Otopeni, licitații și ‘băieții deștepți’, care a fost preluat de la Național.ro,  Compania UTI Grup S.A, a transmis către redacția noastră dreptul la replică.

 

DREPT LA REPLICĂ

 

Considerăm că în orice procedură de licitație publică câștigătorul trebuie desemnat pe baza competențelor și experienței în domeniu și nu în urma unor eforturi de denigrare în media a contracandidaților.

În cadrul articolului menționat prezentați denaturat și cu intenția vădită de a dezinforma și manipula opinia publică informații despre licitația publică organizată la Aeroportul Internațional Henri Coandă București pentru atribuirea contractului „Mecano – Energetic“, licitație la care participă și UTI, alături de alte două societăți.

În acest demers faceți referire la două certificate constatatoare, al căror conținut îl interpretați în mod eronat și tendențios. Astfel, susțineți că UTI ar fi trebuit descalificată din cursa pentru câștigarea contractului menționat întrucât „Prevederile Legii nr. 99/2016, art. 180, alin. 1, lit. g fiind cât se poate de clare cu condițiile legale în care se procedează la această descalificare : ”operatorul și-a încălcat în mod grav sau repetat atribuțiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice (…) iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivelor contracte, plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile”.

Afirmația din articol potrivit căreia există două certificate constatatoare negative la adresa companiilor membre UTI este falsă. După cum se poate observa mai jos, acestea nu și-au încălcat în mod grav sau repetat atribuțiile principale ce le reveneau în cadrul contractelor de achiziții publice invocate, prin urmare, denigrați în mod intenționat companiile noastre și manipulați opinia publică, susținând că nu avem „calitatea“ de a participa la licitație.

Situația de fapt a celor două certificate constatatoare este următoarea:

  1. Cu privire la societatea UTI GRUP S.A. și certificatul constatator primit de la ANCOM, prin care i s-au aplicat companiei noastre penalități de întârziere pentru nerespectarea termenului de finalizare a Contractului nr. SC-DA-7797/14.03.2917, pe care l-a depășit cu 14 zile, jurisprudența europeană și națională sunt unanime în a aprecia că simpla depășire a termenului de executare cu câteva zile nu reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor contractuale.

Această jurisprudență este susținută și de îndrumările ANAP și de practica anterioară a CNSC. Or, în cuprinsul documentului constatator emis de ANCOM s-a arătat că obligațiile au fost îndeplinite corespunzător și că nu au fost înregistrate neconformități care să conducă la refaceri parțiale sau totale, cazuri de accidente tehnice sau recepții respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate care să cauzeze prejudicii autorității contractante. Totodată, penalitățile de întârziere aplicate de autoritatea contractantă pentru cele 14 zile de întârziere au fost deduse și reținute din obligația de plată a prețului pentru serviciile prestate.

  1. În ceea ce privește relația contractuală dintre UTI Facility Management și Romgaz, vă informăm că Romgaz a reziliat un contract subsecvent pentru neconcordanța câtorva sisteme de monitorizare, Acordul-cadru în baza căruia s-a încheiat contractul subsecvent rămânând în vigoare.

Precizăm că după reziliere Romgaz a încheiat în mod automat un contract subsecvent cu cel de-al doilea ofertant clasat în procedura de achiziție publică, cu care are semnat, de asemenea, un Acord-cadru. Prin urmare, Romgaz nu a suferit niciun prejudiciu, fapt ilustrat și în documentul constatator, întrucât situația s-a reglat automat, fără a fi necesară derularea vreunei alte proceduri de achiziție publică. Nefiind reziliat Acordul-cadru, UTI Facility Management rămâne în continuare prima opțiune pentru Romgaz de a încheia în viitor un alt contract subsecvent, ceea ce demonstrează că însăși compania Romgaz a apreciat că faptele pentru care a reziliat contractul subsecvent nu sunt de natură să conducă la decredibilizarea societății noastre.

Jurisprudența europeană și națională sunt unanime în a aprecia că simpla reziliere a unui contract anterior de achiziție publică nu este de natură să conducă la excluderea automată a unui ofertant, pentru că în această situație s-ar restrânge în mod nejustificat concurența. Ceea ce este important este ca Autoritatea contractantă să stabilească, pe baza datelor existente, dacă ofertantul care se află într-o astfel de situație mai are credibilitatea necesară de a participa la procedură. Această jurisprudență este susținută și de îndrumările ANAP și de practica anterioară a CNSC.

În plus, UTI Facility Management a contestat pe cale judiciară notificarea de reziliere și documentul constatator, iar dosarele se află pe rolul instanțelor de judecată.

UTI

Direcția Comunicare Corporatistă

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare