Vești bune pentru această categorie de români: Ar putea avea parte de o serie de beneficii

Vești bune! Potrivit unei ordonanțe pusă în dezbatere publică de Ministerul Sănătății, persoanele neasigurate vor putea beneficia, în cadrul pachetului minimal de servicii care se acordă acestora, de asistenţa medicală primară în cabinetele medicilor de familie.

Viitoarea ordonanță va modifica pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, prevăzut de Legea nr. 95/2006, şi îl va completa cu servicii medicale în asistența medicală primară acordate de medicii de familie.

În acest mod se va face, potrivit notei de fundamentare a proiectului, “alinierea cu pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară acordat persoanelor asigurate”.

Mai exact, când vine vorba despre cei care nu sunt asigurați, serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii vor fi aceleași cu cele cuprinse în pachetul de servicii de bază, cu excepția serviciilor adiționale şi a unora dintre activităţile de suport. Aceste servicii vor fi stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.

Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară, persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie, de la data intrării în vigoare a măsurii, pe lista unui medic de familie.

Pe de altă parte, persoanele neasigurate, dar care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, vor trebui să se reînscrie pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales, după cum scrie în proiect.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie vor putea să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin șase luni de la data înscrierii pe lista acestuia.

Potrivit notei de fundamentare, “astfel, cel puţin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistenţă medicală primară (medicii de familie) pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii în asistenţa medicală primară”.

În prezent, după cum apare în Legea 95/2006, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, și de alocația de hrană astfel cum a fost stabilită.

Apoi, potrivit regulilor actuale, pachetul minimal de servicii cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală comunitară și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul de OG trebuie să fie adoptat de Executiv și publicat în Monitorul oficial, informează avocatnet.ro

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare