sursa foto:  verticalnews.ro

Este obligatoriu! Au fost adoptate noi măsuri pentru proprietarii români

Noi reguli pentru românii care dețin o locuință. Pe lângă scumpirea poliţei de asigurare obligatorie intrată deja în vigoare, moștenitorii sau cumpărătorii de locuințe trebuie să aibă în vedere faptul că Legea nr. 115/2023 a adus noi modificări extrem de importante.

 Pe data de 11 noiembrie a intrat în vigoare Legea nr. 115/2023, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Potrivit noii legi, orice fel de modificare în cartea funciară, fie că este vorba de un act de moştenire sau de vânzare-cumpărare, este condiționată de asigurarea obligatorie a locuinței respective.

Astfel, preţul poliței de asigurare a fost majorat de la 20 de euro, aproximativ 100 de lei la 130 de lei, urmând ca de acum înainte toate prețurile să fie exprimate doar în lei, nu și în euro.

„Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței.

Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la data solicitării”, se arată în textul legii.

Art. 5, alin (1) prevede că pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este:

a) 100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A;

b) 50.000 lei, pentru fiecare locuință de tip B.

(2) Primele anuale cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt următoarele:

a) 130 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 50 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.; în acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurată obligatoriu și prima de asigurare aferentă se reactualizează la data aniversării anuale”.

Conform art. 9, contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare.

Mai mult, legea spune că în cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 00:00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta este suportată de către PAID.

Conform autorităților, contractul PAD poate fi emis cu acordul părților și pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni, iar condițiile încetării valabilității contractelor de asigurare PAD încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni sunt cele stabilite prin acordul părților în contractul de asigurare.

De asemenea, dacă proprietarul locuinței care este asigurată obligatoriu și pentru care prima de asigurare a fost achitată integral se schimbă. atunci contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare