sursa foto:  romania-insider.com

Klaus Iohannis a promulgat legea privind proiectul Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea are aprobă semnarea Acordului de Sprijin între Statul român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi SN Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Potrivit expunerii de motive, scopul Acordului este de a stabili modalităţile efective de cooperare între părţi, prin stabilirea unor angajamente şi obligaţii ale statului român, privind asigurarea măsurilor necesare finanţării proiectului, implementarea şi adoptarea măsurilor de sprijin, inclusiv măsuri de ordin legislativ.

De asemenea, Acordul stabileşte ca părţile să negocieze şi să încheie contracte de implementare subsecvente, cu respectarea principiilor stabilite de Acord.

„Art.2.- (1) În situaţia în care, pe parcursul derulării Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, se impune modificarea, completarea sau, după caz, eliminarea unora dintre clauzele Acordului de Sprijin, părţile vor negocia şi conveni acte adiţionale la acesta. (2) Actele adiţionale prevăzute la alin.(1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului şi vor produce efecte de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea în prealabil, a prevederilor legii referitoare la competenţa decizională a organelor de conducere ale societăţilor. În toate cazurile, actele adiţionale nu pot avea ca obiect novarea în întregime a Acordului de Sprijin şi nici cesionarea integrală sau transmiterea integrală, în orice formă, a tuturor drepturilor şi obligaţilor care decurg din Acordul de Sprijin”, conform legii promulgate.

De asemenea, „în perioada în care operatorul economic, prin care se dezvoltă, construieşte şi pune în funcţiune Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, nu desfăşoară activităţi de producṭie, fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli se realizează prin derogare de la prevederile art.9 alin.(1) lit.b) şi art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Art.4.- (1) Prin derogare de la prevederile art.5-7 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de selecţie a investitorilor în societatea de proiect care va dezvolta Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Prin derogare de la prevederile art.5-7 din Legea nr.137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Acordul Acţionarilor, astfel cum este acesta definit în Acordul de Sprijin, precum şi orice alte modificări sau completări ale unora dintre clauzele Acordului Acţionarilor, se aprobă prin hotărâre a Guvernului”, mai indică sursa citată.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare