Președintele CCR, Marian Enache: ‘Societatea europeană este caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați’

Preşedintele CCR, Marian Enache, a declarat că societatea europeană este caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi. 

Marian Enache a facut declarația la ceremonia de deschidere a Marii Finale THEMIS 2023, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii şi European Justice Training Network.

 

Această competiţie, denumită după zeiţa Justiţiei, Themis, este organizată sub auspiciile şcolilor de magistratură europene şi ale EJTN şi îşi propune să reunească viitori judecători şi procurori din diferite state europene într-un efort comun de valorificare a ideilor şi a principiilor care fac parte din patrimoniul judiciar european. Astfel de iniţiative sunt ilustrative în privinţa preocupărilor europene de formare a unui corp profesional de magistraţi cu înaltă calificare, de creare a unor legături profunde între diferitele ordini juridice şi de consolidare a relaţiilor profesionale între participanţi.

Concursurile la nivel european au, prin excelenţă, un caracter translingv şi reprezintă schimburi de experienţă, de bune practici, în cazul de faţă în domeniul dreptului, care facilitează nevoia de dialog specializat atât între ordinile juridice naţionale, cât şi între acestea şi ordinea juridică a Uniunii Europene. Nevoia de cunoaştere a tinerilor jurişti se realizează chiar prin intermediul concursurilor, al competiţiilor, fără a exista învingători sau învinşi, ci doar învingători ai cunoaşterii„, a explicat preşedintele Curţii Constituţionale, potrivit unui comunicat al CCR transmis, conform agerpres.ro.

El a adăugat că şcolile de magistratură joacă un rol primordial în modelarea ideii de justiţie şi a valenţelor pe care aceasta le implică.

Ele trebuie să asigure cetăţenii europeni că valorile care stau la baza Uniunii Europene sunt respectate în întregul spaţiu european. De asemenea, acestora le revine rolul de a forma viitorii judecători/procurori şi de a identifica cele mai bune metode şi instrumente pentru a promova cunoaşterea de către înşişi membrii corpului profesional a provocărilor pe care le presupun aplicarea şi interpretarea normelor şi principiilor de drept.

Dreptul nu este un fenomen static şi dogmatic, ci, dimpotrivă, este dinamic şi creator, operează din ce în ce mai des cu noi conţinuturi conceptuale evolutive sau autonome şi se adaptează cerinţelor societăţii, astfel că şi tinerii jurişti trebuie să fie conectaţi în permanenţă la aceste provocări şi, în acelaşi timp, să realizeze, la nivel european, un necesar schimb de bune practici şi să discute, chiar la nivel axiologic, noi perspective în domenii de interes general. Şi ce poate fi mai frumos şi mai incitant ca un asemenea efort să fie realizat printr-un concurs la nivel european între tinerii dornici să îşi înceapă o carieră în domeniul judiciar?„, a transmis Marian Enache.

În opinia sa, şi mai important este faptul că aceste schimburi de experienţă, în variatele lor forme, realizate prin intermediul şcolilor de magistratură, contribuie la crearea unei conştiinţe juridice europene în care valorile pe care se fundamentează Uniunea Europeană sunt aduse în centrul preocupărilor.

Societatea europeană este caracterizată, astfel cum prevede articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi. Aceste valori sunt călăuzitoare nu numai pentru ordinea juridică a Uniunii Europene, ci şi pentru ordinile juridice naţionale. În acest context, menţionăm că Legea fundamentală a României reglementează valorile supreme ale statului.

Ca atare, raţiunea şi finalitatea existenţei statului democratic se fundamentează pe valorile supreme consacrate prin articolul 1 alineatul (3) din Constituţie, iar printre acestea se numără şi dreptatea, valoare cu un dens conţinut, care asigură nu doar buna funcţionare a statului, ci şi încrederea societăţii în acţiunea acestuia, în speţă în actul de justiţie. Societatea, în mod rezonabil, pretinde dreptatea, iar statul, prin autorităţile sale, are sarcina de a o impune şi valoriza.

De aceea, formarea judecătorilor, respectiv a slujitorilor zeiţei Themis – themistopóloi, dacă este să ne menţinem în spaţiul mitologic, este crucială pentru stat şi societate. O pregătire sistematică şi calitativă a auditorilor de justiţie nu poate conduce decât la o sporire a încrederii în actul de justiţie, ca valoare intrinsecă a acesteia, cât şi în înfăptuirea ei concretă”, a mai arătat preşedintele instanţei constituţionale.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare