carne de porc

sursa foto:  expressdedunare.ro

Țăranii au primit undă verde la vândut porci pentru Crăciun! Ce condiții trebuie să îndeplinească

A fost un scandal imens în spațiul public, după ce „Legea porcului” le interzicea țăranilor să vândă porcii crescuți în gospodării.

Ulterior, printr-un Ordin publicat Monitorul Oficial din 16 noiembrie, semnat de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și președintele ANSVSA, Alexandra Bociu, prevederea respectivă a fost eliminată.

Așadar, țăranii pot vinde porci pentru Crăciun.

„La articolul 1 litera a) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 132/418/2023 privind aprobarea condițiilor și cerințelor de biosecuritate pentru exploatațiile de creștere a porcinelor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 24 octombrie 2023, punctul 4 se abrogă”, se precizează în documentul citat.

„Comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea (n.r. – de la exploatațiile noncomerciale) este interzisă”, se arăta la punctul 4, prevederea fiind eliminată după cum se poate observa mai sus.

Ce condiții mai trebuie să îndeplinească astăzi exploatațiile noncomerciale de porcine

Exploatațiile noncomerciale de porcine, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

a) Condiții:

1. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în Baza națională de date;

2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

3. porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

4. abrogat.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

4. trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

5. trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

6. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

8. trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

9. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

10. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare