sursa foto:  energynomics.ro

Transelectrica obţine o finanţare nerambursabilã de peste 56 de milioane de euro, prin componenta REPowerEU! Se anunță trei proiecte de investiţii esenţiale pentru eficientizarea şi modernizarea reţelei electrice

Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a obţinut o finanţare de 56,2 milioane de euro prin componenta REPowerEU a PNRR, recent aprobatã de Consiliul Uniunii Europene.

 

 

 

Banii merg către instalarea de centrale fotovoltaice şi instalaţii de stocare în 29 de staţii electrice, retehnologizarea filialei SMART SA şi optimizarea reţelei de comunicaţii gestionate de filiala Teletrans şi crearea unui centru de date.

”Obiectivul investiţiei finanţate prin REPowerEU este de a creşte flexibilitatea şi de a soluţiona blocajele din reţeaua de electricitate pentru accelerarea integrãrii capacitãţilor suplimentare de energie regenerabilã şi pentru creşterea gradului de rezilienţã a reţelei, consolidând, în acelaşi timp, securitatea ciberneticã printr-o mai bunã capacitate de reacţie la atacurile cibernetice”, precizează compania.

Investiţia totalã aprobatã are o valoare de 56.237.200 de euro şi constã în trei sub-investiţii:

1. „Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) şi instalaţii de stocare a energiei electrice destinate alimentãrii serviciilor interne instalate în staţiile CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 29.557.000 de euro. Aceastã sub-investiţie constã în montarea în 29 de staţii electrice de transformare din totalul de 81 de staţii din reţeaua electricã de transport a unor instalaţii de producere a energiei electrice prin centrale fotovoltaice. Investiţia este una off-grid în cadrul cãreia centralele electrice fotovoltaice şi bateriile de stocare vor fi utilizate numai pentru a alimenta cu energie electricã o parte din serviciile interne ale staţiilor.

Prin implementarea acestor sisteme de panouri solare off-grid colocalizate cu stocare de energie electricã se vizeazã realizarea unei reduceri de cel puţin 50% a consumului propriu de energie electricã al Transelectrica în 29 de staţii, comparativ cu anul 2022. De asemenea, va rezulta şi o reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã de 2610,93 tone CO2/ an. Termenul de finalizare este pânã la 30 iunie 2026.

2. „Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 18.240.000 de euro. Aceastã sub-investiţie urmãreşte dotarea SMART SA cu echipamente şi utilaje de ultimã generaţie cu tehnologie curatã, pentru asigurarea unor servicii de mentenanţã la cele mai înalte standarde, pretabile pentru un operator de transport şi sistem, precum şi digitalizarea serviciilor de mentenanţã oferite infrastructurii energetice naţionale, prin implementarea şi dezvoltarea de soluţii software.

Sub-investiţia constã în:

  • Dotarea SMART SA cu echipamente tehnologice adecvate pentru asigurarea serviciilor de mentenanţã a RET la cele mai înalte standarde de calitate;
  • Digitalizarea serviciilor de întreţinere furnizate de SMART SA pentru Reţeaua Electricã de Transport din România.

Noile echipamente vor permite utilizarea de cãtre SMART SA a tehnologiei LST (Lucru Sub Tensiune), care presupune efectuarea intervenţiilor pe liniile şi in staţiile RET fãrã deconectarea acestora de sub tensiune, fapt care asigurã continuitatea în alimentare cu energie electricã a consumatorilor. Toate echipamentele vor fi utilizate doar pentru asigurarea mentenanţei RET de cãtre SMART SA, precum şi în cadrul procesului de conectare la Sistemul Electroenergetic Naţional a producãtorilor din surse regenerabile.

Aceastã sub-investiţie va avea efecte pozitive asupra calitãţii serviciilor de mentenanţã prestate de SMART SA pentru reţeaua naţionalã de transport al energiei electrice, prin reducerea cu 50% a numãrul mediu de ore de intervenţie şi a numãrului de intervenţii. Astfel, retehnologizarea SMART SA va consolida siguranţa şi stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional şi a Reţelei Electrice de Transport, ceea ce contribuie la asigurarea securitãţii energetice de cãtre Transelectrica, în calitate de operator naţional de transport şi sistem. Punerea în aplicare a acestei sub-investiţii se finalizeazã pânã la 31 decembrie 2024.

3. „Optimizarea reţelei de comunicaţii şi crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 8.440.000 de euro. Sub-investiţia vizeazã creşterea rezilienţei cibernetice a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin modernizarea reţelei de comunicaţii (echipamente şi software) şi crearea unui centru de date. Echipamentele care urmeazã sã fie achiziţionate în cadrul proiectului vor avea ca rezultat creşterea nivelului de disponibilitate tehnicã a infrastructurii de fibrã opticã pânã la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilitãţii şi siguranţei în funcţionare a SEN.

Punerea în aplicare a acestei sub-investiţii se va finaliza pânã la 31 martie 2026.

”Implementarea acestor investiţii va contribui semnificativ la consolidarea Reţelei Electrice de Transport a României, în sensul susţinerii decarbonizãrii etapizate şi a integrãrii progresive a surselor regenerabile, garantând în acelaşi timp eficienţa şi securitatea aprovizionãrii cu energie electricã cu respectarea reglementãrilor în domeniul protecţiei mediului şi schimbãrilor climatice”, menîionează Transelectrica.

Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de unic operator de transport şi sistem al energiei electrice din România, urmãreşte menţinerea în condiţii de eficienţã economicã a calitãţii serviciului de transport şi de sistem şi a siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu reglementãrile în vigoare şi cu standardele asumate în comun la nivel european. Transelectrica este responsabilã pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, precum şi pentru asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional.

Compania realizeazã activitatea de transport al energiei electrice prin Reţeaua Electricã de Transport a României – reţea de interes naţional şi strategic – alcătuitã din 81 de staţii electrice de transformare şi 8931,6 kilometri de linii electrice aeriene, cu tensiuni de 220 kV şi 400 kV, scrie news.ro

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare