sursa foto:  click.ro

Vești esențiale pentru angajații care și-au propus ieșirea mai rapidă la pensie: Cine și cum poate plăti pentru cumpărarea vechimii în muncă

Vești importante pentru sute de mii de români! Potrivit Ordonanței de Urgență 163/2020, persoanele care vor să acopere perioadele în care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat pot face acest lucru până la finalul lunii august 2023. Plata retroactivă se poate face pentru cel mult 6 ani.

Atât românii din țară cât și cei de peste hotare care încă nu s-au pensionat şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, pot încheia, până la 31 august 2023, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru de cel mult 6 ani anteriori.

Contractul de asigurare socială reprezintă asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă și se încheie în formă scrisă între persoană interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casă teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

La încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completă o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între dată împlinirii vârstei de 18 ani şi dată împlinirii vârstei standard de pensionare.

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la dată încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului Fiscal este de 25 % în anul 2022.

Plata privind contribuțiile asigurărilor sociale se face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, până la 31 august.

Contractul de asigurare socială îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime. În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

Documente necesare:

  • Cartea de identitate în original plus o copie;
  • Formular deschidere contract în două exemplare;
  • Declarație protecție date;
  • Declarație pe propria răspundere.

În cazul românilor cu cetățenie străină și cu  domiciliul în alt stat este necesar pașaportul sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovadă identității persoanei și a cetățeniei, conform dcbusiness.ro

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare