sursa foto:  Pexels

Ajutor de înmormântare mărit, din ianuarie 2024. Cine poate beneficia de banii de la stat, ce acte sunt necesare

Odată cu creșterea salariului mediu, și ajutorul de înmormântare a fost mărit și ajutorul de înmormântare. Casa Națională de Pensii Publice a făcut anunțul, alături de alte modificări care vizează pensionarii din România. De asemenea, instituția a specificat și cine poate beneficia de indemnizația de la stat.

Ajutorul de deces are, de la data de 1 ianuarie 2024, valoarea de 7.567 lei,  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 3.784 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Amintim faptul că în anul 2023, valoarea sa era de 6.789 de lei. Banii vor fi primiți la aproximativ 3 zile după depunerea actelor necesare.

Acte necesare pentru ajutorul de înmormântare

Conform datelor comunicate de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), actele necesare pentru dosarul de ajutor de înmormântare sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
 •  certificat de deces (original şi copie);
 •  act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 •  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 •  adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 •  dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

CITEȘTE ȘI: Ultima șmecherie din România, scoasă la iveală de Poliția Română! Au permis auto, deși beneficiază de indemnizație de nevăzător

Cine poate beneficia de ajutor de deces

Ajutorul de deces, cunoscut și ca ajutor de înmormântare, poate fi acordat, conform legii, în următoarele situații:

 • asiguratului;
 • pensionarului;
 • persoanei care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;
 • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului;
 • unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului.

Banii vor putea fi încasați doar de: soţul supravieţuitor, copil, părinte, tutore, curator sau oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior.

CITEȘTE ȘI: Indemnizația se acordă începând cu 1 ianuarie 2025! Anunț făcut astăzi de Casa de Pensii

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare