sursa foto:  a1.ro

Alertă! Consiliul Fiscal avertizează Gurvernul cu privire la bugetul pe 2017

Bugetul de stat pentru anul 2017 pare o poveste fără sfârșit. Luna februarie se apropie cu pași repezi și în momentul de față România încă nu are rezolvat acest capitol.

Legea bugetului de stat pentru 2017 indică o potenţială supraevaluare a veniturilor bugetare, concomitent cu o probabilă subevaluare a cheltuielilor curente, ceea ce este de natură să încline puternic balanţa riscurilor în sensul înregistrării în execuţie a unui deficit mai mare decât cel proiectat în lipsa unor măsuri corective, se arată în opinia preliminară a Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2017, publicată pe pagina web a instituţiei.

Vezi și Salariul uriaș pe care îl câștigă Oana Stancu la Antena 3

„Scenariul macroeconomic din spatele construcţiei bugetare apare drept semnificativ mai favorabil decât evaluările anterioare ale Comisiei Naţionale de Prognoză. O asemenea evoluţie este justificată într-o anumită proporţie de măsurile nou promovate de Guvern însă, date fiind informaţiile disponibile la acest moment, Consiliul fiscal consideră acest scenariu drept optimist şi nepotrivit din perspectiva unei construcţii bugetare prudente. Evaluarea preliminară a Consiliului fiscal indică însă faptul că proiecţia de venituri a MFP nu pare a încorpora integral evoluţia mai favorabilă a scenariului macroeconomic. Cu toate acestea, Consiliul fiscal are rezerve vizavi de evoluţia proiectată a veniturilor din proiectul de buget, analiza preliminară indicând o potenţială supraevaluare a acesteia”, relevă consideraţiile generale preliminare emise de CF.

Potrivit Consiliului fiscal, construcţia bugetară ţinteşte un deficit inferior nivelului de referinţă de 3% din PIB aferent braţului corectiv al Pactului de Stabilitate şi Creştere (PSC), însă, indiferent de măsura de output gap utilizată (există diferenţe majore între evaluările Comisiei Naţionale de Prognoză şi cele mai recente evaluări disponibile ale Comisiei Europene), construcţia bugetară consfinţeşte un derapaj de proporţii (şi în lărgire până în 2018) de la exigenţele braţului preventiv al PSC, preluate de altfel şi în legislaţia naţională prin intermediul Legea Responsabilităţii Fiscal Bugetare (LRFB).

Vezi și Picanterii inedite din viața lui Donald Trump: a fost un copil problemă și și-a bătut…

De asemenea, în opinia preliminară a CF se arată că evoluţiile proiectate ale agregatului de venituri „sume de la UE în contul plăţilor efectuate” şi contrapartida sa de cheltuieli (proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile) nu sunt comparabile cu cele istorice, în condiţiile în care bugetul anului 2017 este tranzitat de subvenţiile pentru agricultură (din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 8,1 miliarde lei, precum şi de fonduri pentru agricultură din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – 4,1 miliarde lei, al căror beneficiar final este sectorul privat).

„De altfel, sumele respective nu vor tranzita bugetul general consolidat în forma sa consistentă cu metodologia europeană (ESA 2010)”,menţionează CF.

Consiliul fiscal subliniază că avea rezerve în ceea ce priveşte evoluţia proiectată a unor agregate de cheltuieli incluse în construcţia bugetară pe care a primit-o în data de 23 ianuarie – în special la nivelul celor cu bunurile şi serviciile şi cele de personal, care apăreau drept potenţial subdimensionate în contextul analizei preliminare în lipsa detalierii surselor economiilor proiectate (raportate la impactul măsurilor adoptate).

Vezi și SURSE. Bogdan Diaconu nu a dispărut! Unde se află liderul PRU

„Varianta actualizată a proiecţiei de cheltuieli bugetare primită de Consiliul fiscal în dimineaţa zilei de 27 ianuarie aduce modificări majore la nivelul unor agregate de cheltuieli, de natură să amplifice semnificativ rezervele deja existente în ceea ce priveşte posibila subdimensionare a cheltuielilor de personal şi adăugând acestora rezerve noi în ceea ce priveşte potenţiala sub-bugetare a agregatelor ‘asistenţă socială’, ‘cheltuieli cu dobânzile’ şi ‘alte transferuri’. Comparativ cu varianta iniţială remisă Consiliului fiscal, sunt prevăzute reduceri de cheltuieli curente în sumă de circa 5 miliarde de lei localizate, în ordine descrescătoare, la nivelul componentei ‘alte transferuri’ (-1,7 miliarde de lei, având drept sursă diminuarea inexplicabilă a contribuţiei datorate de România la bugetul UE), ‘dobânzi’ (-1,5 miliarde de lei), ‘cheltuieli de personal’ (-867 milioane lei) şi ‘asistenţă socială’ (-821 milioane de lei)”, se arată în opinia preliminară a CF.

În contrapartidă sunt majorate cu 5 miliarde de lei cheltuielile de capital, sursa majorării fiind localizată la nivelul cheltuielilor de capital ale Ministerului Apărării. În acest context, este de remarcat evoluţia ulterioară anului 2017 a acestui agregat, în condiţiile în care suplimentarea alocărilor către Ministerul Apărării apare drept temporară, în 2018 alocările revenind la niveluri comparabile cu evoluţiile istorice, precizează CF.

Consiliul fiscal preciza vineri că se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă cu privire la Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2017 şi proiecţia acesteia în perioada 2017-2020, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017, Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019 „având în vedere intenţia Guvernului de a aproba documentele mai sus menţionate în şedinţa din 27.01.2017, ceea ce implică în mod evident un interval de timp insuficient pentru analiza, elaborarea şi aprobarea opiniei solicitate”.

„În opinia preliminară de faţă, redactată pentru a nu întârzia adoptarea proiectului de buget în şedinţa de Guvern şi înaintarea sa Parlamentului, Consiliul fiscal se va limita doar la a face câteva consideraţii generale, urmând ca elaborarea opiniei complete să fie realizată în săptămâna 30 ianuarie – 3 februarie 2017. După finalizarea acesteia, Consiliul fiscal o va notifica Parlamentului şi o va publica pe pagina de web a instituţiei”, precizează CF, potrivit Agerpres.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare