Anunț important din partea Ministerului Finanțelor Publice! Puteți face asta până la 16 decembrie 2019

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat procedura pentru anularea restanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare datorate la 31 decembrie 2018.

Astfel contribuabilii vor putea solicita facilitãțile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 pânã la 16 decembrie 2019. Notificarea privind intenția de accesare a facilitãții fiscale și cererea de acordare a facilitãții fiscale se pot depune inclusiv prin aplicația online ”Spațiul privat virtual”.

Pot solicita anularea accesoriilor persoanele juridice care, la 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaþii bugetare principale restante administrate de ANAF mai mici de un milion lei. Beneficiazã de aceste facilitãți fiscale persoanele fizice sau entitãþile fãrã personalitate juridicã, unitãþile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureºti ori instituþiile publice, indiferent de cuantumul obligaþiilor bugetare principale restante administrate de ANAF înregistrat la 31 decembrie 2018 inclusiv. În aceastã categorie sunt incluși și debitorii declarați insolvabili, persoanele cãrora li s-a stabilit rãspunderea solidarã potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã sau rãspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã, ori potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a rãspunderii sau a rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtorești de atragere a rãspunderii. De asemenea, sunt incluși debitorii aflați în procedura insolvenței, ori aflați în dizolvare, debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistreazã doar obligații de platã accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse pânã la aceastã datã, iar accesoriile nu au fost stinse pânã la 8 august 2019 și debitorii cãrora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente pânã la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicãrii deciziei de impunere. ANAF emite decizia de amânare la platã a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrezã dacã sunt îndeplinite condițiile prevãzute. Similar, dacã prin hotãrâre a consiliilor locale se stabilește acordarea acestor facilitãți fiscale, precum și procedura aplicabilã, direcțiile de impozite și taxe locale din cadrul primãriilor emit decizii de amânare la platã a accesoriilor și de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrezã, dacã sunt îndeplinite condițiile legale. Proiectul de ordin de ministru este publicat pe site.ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.

Vezi și:

Scenariul care detonează cazul Caracal: ‘Dincă era conectat la București, direct prin Ministerul de Interne’

Este oficial! Mii de români nu vor mai plăti acest impozit

Fără precedent! Lovitura pe care i-o dă Viorica Dăncilă lui Klaus Iohannis, înainte de alegeri

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare