sursa foto:  libertatea.ro

Atenție! Ce a intrat deja în vigoare din noua Lege a pensiilor – Schimbările făcute după publicarea în Monitorul Oficial

Noua Lege a pensiilor va intra efectiv în vigoare la 1 septembrie 2021. Cu toate acestea, mai multe modificări normative s-au făcut deja, după publicarea legii în Monitorul Oficial și se vor mai efectua treptat.

Potrivit art. 182 alin (1) lit. c) din noua lege, mai multe articole au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Precizăm că noua Lege a pensiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, la 9 iulie 2019.

Articolele în cauză sunt: art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) și art. 183 alin. (1).

Bugetul.ro vă dezvăluie astăzi la ce se referă fiecare articol în parte.

Astfel, la art. 139 din noua Lege a pensiilor se precizează următoarele:

Vezi și A început numărătoarea inversă! Peste două săptămâni intră în vigoare legea intens promovată de Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu

(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.
(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii în intervalul cuprins între data intrării în vigoare a prezentului articol și data intrării în vigoare a prezentei legi se contestă potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 145:  (1) Comisia Centrală de Contestații din cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării prezentei legi.
(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații în vederea soluționării contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.
(3) Soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Hotărârile emise de către Comisia Centrală de Contestații prevăzută la alin. (1) pot fi contestate în termen de 45 de zile la instanța de judecată competentă.

Art. 148: (2) În situația în care dovada vechimii în muncă nu se poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele prevăzute la art. 13 lit. a) se pot valorifica pe baza informațiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, informații certificate potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.

Art. 157: (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului alineat, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi evaluate în vederea recalculării prevăzută la alin. (1). Procedura de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la propunerea CNPP, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În vederea evaluării pensiilor prevăzute la alin. (2), în anul 2019 se suplimentează personalul CNPP cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3), precum și fondurile necesare dotării cu mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și comunicații.

Art.183: (1) La data intrării în vigoare a prevederilor art. 139 din prezenta lege se abrogă art. 102 și art. 149 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea punctului de pensie se va aplica etapizat, de la 1 septembrie 2019

  • la 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;
  • la 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;
  • la 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

Vezi și EXCLUSIV Remus Rădoi a dat o lovitură de senzație! Omul de afaceri a rupt norma

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare