sursa foto:  Inquam Photos/Octav Ganea

Ce se întâmplă cu datoria externă a României – Anunț făcut de Banca Națională: A crescut la 161 de miliarde de euro

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, luni, ce se întâmplă cu datoria externă a țării noastre.

Astfel, în primele nouă luni ale anului 2023, datoria externă a României a crescut la 161,262 miliarde de euro, cu 17,376 miliarde de euro euro față de anul trecut.

În perioada ianuarie – septembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 051 milioane euro, comparativ cu 21 147 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 223 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 577 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – septembrie 2022 ianuarie – septembrie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 101 656 122 803 -21 147 107 025 123 076 -16 051
A. Bunuri şi servicii 90 892 105 224 -14 332 95 460 104 992 -9 532
a. Bunuri 64 408 87 791 -23 383 65 500 85 660 -20 160
b. Servicii 26 484 17 433 9 051 29 960 19 332 10 628
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 225 122 2 103 2 501 116 2 385
– transport 7 478 3 413 4 065 7 933 3 462 4 471
– turism – călătorii 3 124 5 465 -2 341 3 625 6 246 -2 621
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 6 668 2 658 4 010 7 505 3 009 4 496
– alte servicii 6 989 5 775 1 214 8 396 6 499 1 897
B. Venituri primare 5 768 13 492 -7 724 6 373 13 839 -7 466
C. Venituri secundare 4 996 4 087 909 5 192 4 245 947

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 060 milioane euro (comparativ cu 8 671 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 836 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17 376 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 116 128 milioane euro la 30 septembrie 2023 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45 134 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 9 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 30.09.2023p
1. Administrația publică 57 845 73 326 6 217
Numerar și depozite 470 565 1 874
Titluri de natura datoriei* 42 941 58 097 2 917
Împrumuturi 14 163 14 185 1 331
Credite comerciale și avansuri 267 475 95
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 371 99
Numerar și depozite 1 1 13
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 370 86
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 973 12 235 9 730
Numerar și depozite 8 880 8 801 7 092
Titluri de natura datoriei 1 961 3 326 2 409
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 108 229
4. Alte sectoare 27 898 30 050 19 206
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 827 507
Împrumuturi 12 813 13 288 9 254
Credite comerciale și avansuri 14 022 15 638 9 225
Alte pasive 263 297 220
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 100 120 118 982 35 252
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 766 42 280 24 789
Total datoria externă (I+II) 143 886 161 262 60 041
Termen scurt 45 248 45 134 43 766
Termen lung 98 638 116 128 16 275

p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 2 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2023 a fost de 105,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare