sursa foto:  timponline.ro

EXCLUSIV Frații ‘Dedeman’ dau o nouă lovitură financiară! Suma uriașă care le va intra în conturi

Conpet Ploieşti (COTE), transportatorul naţional de ţiţei prin conducte şi cale ferată, a făcut publică, marți, distribuirea de dividende aferente anului 2018.

Valoarea cumulată a dividendului brut va fi 7,46782718 lei/acțiune, iar frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, dețin 641.863 de acțiuni, după ce în luna aprilie a anului trecut au achiziționat un pachet de 550.000 de acțiuni, ajungând astfel să dețină 7,413% din Conpet.

Astfel, conform calculelor Bugetul.ro, suma brută pe care o vor primi „Frații Dedeman” va fi de aproximativ 4.800.000 de lei. Totuși, Dragoș și Adrian Pavăl vor trebui să achite și impozitul aferent acestei sume.

Practic, ei vor trebui să achite, conform Codului Fiscal, 5% din valoarea totală a venitului brut, plus 10% pentru plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Așadar, „Frații Dedeman” ar urma să încaseze în acest an, pe baza acțiunilor deținute la Conpet Ploiești, 4.074.323,66 lei.

Iată anunțul făcut, marți, de Conpet Ploiești pe Bursă:

CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de inregistrare 1350020, reprezentata legal de d-l Timur Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii ca in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.04.2019, a fost aprobata distribuirea sumei de 64.652.923 lei ca dividende cuvenite actionarilor.

Suma provine din:

a)repartizarea profitului contabil realizat in anul 2018:              59.242.229 lei

b)repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus  realizat din rezerve din reevaluare                                    4.304.887 lei

c)repartizarea sub forma de dividende a altor rezerve               1.105.807 lei

Valoarea cumulata a dividendului brut va fi 7,46782718 lei/actiune, din care se va retine la sursa impozitul pe dividend, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite atat din profitul de repartizat in urma incheierii exercitiului financiar 2018, cat si din repartizarea rezultatului reportat si a altor rezerve sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor (tinut de „Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 11.06.2019, proportional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 10.06.2019)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in sedinta din 23.04.2019 stabilirea  datei de 27.06.2019 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare devine certa.

Data platii amanate pentru actionarii nerezidenti reprezentati de Participanti care opteaza pentru amanarea platii si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta va fi data de 17.10.2019. Termenul pentru depunerea certificatelor de rezidenta fiscala in original sau copie legalizata este 27.09.2019.

Valoarea neta a dividendelor va fi calculata astfel:

  • Valoarea bruta a dividendelor aferenta fiecarui actionar va fi calculata prin inmultirea numarului de actiuni detinute la data de inregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune, suma rezultata fiind rotunjita in plus sau minus la doua zecimale;
  • Impozitul pe dividend va fi calculat si retinut conform prevederilor Codului Fiscal;
  • Valoarea neta de plata a dividendelor va fi reprezentata de diferenta dintre valoarea bruta si impozitul aferent.

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare