sursa foto:  realitateaoltului.ro

EXCLUSIV Șeful Poliției Capitalei, la a 3-a ‘împuternicire’, deși legea îi permite doar 2! Postul a fost scos la concurs

Dezvăluire Bugetul.ro. Astăzi este ultima zi de înscriere la concursul organizat de Ministerul de Interne pentru ocuparea funcției de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureși (DGPMB). În prezent, funcția de șef al Poliției Capitalei este ocupată de Bogdan Berechet. Berechet se află la conducerea Poliției Capitalei din ianuarie 2020. Ca atare, în ianuarie 2021, i-a expirat cea de-a doua împuternicire (de 6 luni) permisă de legislația în vigoare. Conform legii, după expirarea celei de-a doua împuterniciri, trebuia organizat un concurs pentru ocuparea funcției, lucru care nu s-a întâmplat. Însă, deși au mai trecut 6 luni, același Bogdan Berechet conduce Poliția Capitalei, el fiind împuternicit director general-adjunct, iar în absența unui director general ocupă temporar atribuțiile șefului DGPMB. Practic, chiar dacă legea îi permite să aibă maximum 2 împuterniciri pe această funcție, s-a găsit o „chichiță” pentru a fi păstrat șef al Poliției Capitalei. Așadar, putem spune că luna aceasta i-a expirat și cea de-a treia „împuternicire”, dat fiind că au mai trecut 6 luni de când i-a expirat cea de-a doua împuternicire și ultima permisă de lege. În cele din urmă, Ministerul de Interne, în fruntea căruia se află ministrul Lucian Bode, a decis să scoată postul la concurs, iar astăzi e ultima zi pentru înscrieri. Conform informațiilor Bugetul.ro, comisarul-șef Bogdan Berechet se pregătește să fie instalat șef plin la Ministerul de Interne.

Vezi și EXCLUSIV Situație halucinantă în mandatul lui Lucian Bode la MAI! După ce șeful Internelor a anulat concursul, Poliția Capitalei stă de 4 luni fără director general!

IGPR, pentru Bugetul.ro: „Postul de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este vacant”

La solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului General al Poliției Române – Centrul de Informare şi Relaţii Publice, vă comunicăm următoarele:

În prezent, postul de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este vacant.

Menționăm că, domnul comisar-șef de poliție Bogdan Alexandru BERECHET, împuternicit director general adjunct al D.G.P.M.B, în temeiul art. 27^15 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, conform fișei postului, asigură temporar îndeplinirea atribuțiilor funcţiei de director general la aceeaşi unitate, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe perioada în care postul este vacant”, a precizat, pentru Bugetul.ro, în luna mai, Biroul de Presă al IGPR.

Vezi și Strigătul disperat al unui polițist cu 27 de ani de vechime: ‘Trebuie să fug cât mai am timp, ca să scap cu viață!’

LEGEA e clară

Conform Articolului 27^16, alin. (1) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, un polițist poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.

Practic, un polițist poate fi împuternicit timp de două mandate a câte 6 luni într-o funcție, iar apoi nu poate ocupa funcția respectivă decât prin concurs.

Cu toate acestea, comisarul-șef Bogdan Berechet, după cum ne-a transmis IGPR, ocupă și azi atribuțiile directorului general al Poliției Capitalei. Așadar, putem spune că Berechet are trei mandate consecutive la șefia Poliției Capitalei.

La alineatul (2) al Articolului 27^16 din Legea nr. 360/2020 se precizează că „în cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului”.

Vezi și EXCLUSIV Se pregătește instalarea unui șef plin la ‘Doi și-un sfert’

Potrivit Articolului 27^15:

– împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor unei funcții de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcție de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepția perioadei concediului de odihnă.

– poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

– pe perioada împuternicirii, polițistul beneficiază, după caz, și de drepturile care se cuvin polițistului detașat.

Vezi și EXCLUSIV Nici Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR nu schimbă nimic! Situația care se perpetuează de pe vremea lui Carmen Dan în Poliția Capitalei

Poliția Capitalei, fără șef PLIN de pe vremea lui Carmen Dan

La solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului General al Poliției Române – Centrul de Informare şi Relaţii Publice, vă comunicăm următoarele:

Postul de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este vacant din data de 10.12.2018”, a precizat, pentru Bugetul.ro, IGPR.

Practic, de pe vremea în care Ministerul Afacerilor Interne era condus de Carmen Dan, șefii Poliției Capitalei au ocupat funcția prin împuternicire.

În cele din urmă, actualul ministru de Interne, Lucian Bode, a scos funcția la concurs

În cele din urmă, actualul ministru de Interne, Lucian Bode, a scos funcția la concurs, iar astăzi e ultima zi de înscrieri.

C O N C U R S : 

Pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcției Generale de Poliție a  Municipiului București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,  prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. 

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 1) vor fi  adresate inspectorului general al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a  Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane  concursuriconducere@politiaromana.ro, până la data de 19.07.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). 

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF  needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul  ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel: 

 1. a) curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului  general al DGMRU nr. II/1620/2015; 
 2. b) copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și  specializarea studiilor impuse de cerințele postului; 
 3. c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de  medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din  04.12.2018; 
 4. d) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  (Anexa 2); 
 5. e) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă,  din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-10 din prezentul anunț. După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele  din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și  semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se  restituie candidatului, după certificarea copiilor.  

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care  activitățile de certificare nu se mai realizează. 

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele  solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru  conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu 

sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc,  în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi  obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou  concurs, potrivit actelor normative incidente. 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ, următoarele condiţii: 

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază: 

– studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu  diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti,  ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte. 

să aibă pregătirea de specialitate

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării  celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile  /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică,  ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe  inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii.  

sau  

– studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile  universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria  transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie  mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică,  ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de  armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării,  sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate  naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor,  cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe,  marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau  management. 

Pentru absolvenţii studiilor universitare organizate anterior aplicării celor trei cicluri  de tip „Bologna”, se vor avea în vedere aceleaşi domenii /specializări /specialităţi /profile  sau conexe acestora, prevăzute în nomenclatoarele de studii, aprobate prin hotărâri de  guvern şi aplicabile în perioada respectivă, care se circumscriu domeniilor fundamentale  de studii universitare de licenţă prevăzute la pct.1 – pregătire de bază din prezentul anunţ. 

 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. 3. să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie
 3. să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi  siguranţă naţională: 7 ani/5 ani
 4. să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă  de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; 
 8. să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ  de cercetare al poliției judiciare; 

10.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat,  nivel „STRICT SECRET”. 

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al  M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de  Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului  General al Poliției Române www.politiaromana.ro.  

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va  organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea  permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și  pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați  pentru susținerea evaluării psihologice. 

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a  Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al  Poliției Române www.politiaromana.ro

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea  participa la concurs. 

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 a OMAI nr. 140/2016, privind activitatea de  management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio  și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu  sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, în data de  04.08.2021, după următorul grafic: 

– instructajul candidaților: ora 14.00; 

– desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15; 

– afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul  candidat; 

– afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților); Perioada limită de depunere a eventualelor contestații – în termen de 24 de ore de la  afișarea rezultatelor, respectiv 05.08.2021; 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza  în perioada 06.08 – 09.08.2021. 

 Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 06.08 – 10.08.2021,  în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații. 

 Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. 

 Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00. 

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la  interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin  aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime  în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași 

vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care  are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la  cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin  postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe  cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte  profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la  afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic  needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția  Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul  Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a  Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al  Poliției Române www.politiaromana.ro

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte  profesionale este definitivă.  

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale,  criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și  ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul  prevăzut în prezentul anunț de concurs.  

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul  Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 6, sector 5,  municipiul București, tel. int. 26033 sau 26151.  

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se  pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului  General al Poliției Române, interior 26033 sau 26151, în zilele lucrătoare.  

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de  coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta  următoarele reguli:  

 1. menținerea distanțării sociale;  
 2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție  respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de  rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în  incinta unității în care se desfășoară concursul.  
 3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile.  Viziera nu dispensează de purtatul măștii;  
 4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie  răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu  prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de  caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru personalul-medico-sanitar).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din  motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în 

timp util pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe  cea a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea  stabilită cu privire la toate etapele concursului.  

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare