sursa foto:  cetateanul.net

Guvernul Cîțu începe o mare reorganizare a prefecturilor! Apare obligativitatea înființării unei noi structuri! Ordinul prefectului nu va mai fi semnat și de subprefect

Dezvăluire Bugetul.ro. Guvernul Cîțu se pregătește să reorganizeze prefecturile din întreaga țară. Aflate în subordinea ministrului de Interne, Lucian Bode, prefecturile vor suferi schimbări radicale. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, semnat de premierul Florin Cîțu, prefecturile din toată țara vor fi reorganizate.

Astfel, conform documentului consultat de Bugetul.ro, în interiorul prefecturilor va apărea o Structură de Securitate sub directa coordonare a unui subprefect. Subprefectul carecoordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate va fi desemnat șef al Structurii de Securitate.

Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate nu pot fi delegate altor persoane”, spune proiectul de act normativ.

Secretarul general, un NOU JUPÂN la curtea prefectului

Totodată, o altă schimbare radicală la nivel de prefectură este aceea că subprefectul nu va mai contrasemna ordinele prefectului și nici nu va mai avea atribuții de a le pune în aplicare, așa cum se întâmpla până acum.

Secretarul general al prefecturii va deveni noul jupân din prefectură. El va contrasemna ordinele prefectului și va avea grijă ca acestea să fie îndeplinite.

Ce atribuții va avea secretarul general din prefecturi:

„(1)Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale:

a) asigurarea stabilității funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului.

b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;

d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;

g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

m) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea;

m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

p) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;

r) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;

s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pentru secretarul general al instituției prefectului se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.”, se precizează în proiectul de HG.

Cum va arăta NOUA ORGANIGRAMĂ-CADRU de organizare a instituţiei prefectului

 

Cum arată acum ORGANIGRAMA-CADRU de organizare a instituției prefectului 

Vezi și

Cine sunt ‘baronii luxului’ din PNL și USR. Bugetari de top de pe urma Consiliilor de Administrație

EXCLUSIV S-au calmat apele în AUR! George Simion: ‘Nu mai pleacă nimeni!’

Lucian Bode o dă pe față! Și-a adus colegul de liceu la butoanele Ministerului de Interne

Sălajul pune stăpânire pe MAI! Ministrul de Interne, Lucian Bode, șeful Jandarmeriei, Alin Mastan, și subsecretarul Ovidiu Șandor sunt din Sălaj

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare