sursa foto:  click.ro

Important! Cine poate beneficia de pensia de urmaș și care sunt cerințele obținerii acesteia

Vești importante pentru sute de români! Cum se poate obține pensia de urmaș în 2023 și cine poate benefica de ea. Regulile de intrare în posesia acestor venituri sunt foarte clar stabilite de Legea pensiilor.

 

Dreptul la pensie de urmaș revine copiilor și soțului supraviețuitor în cazul în care persoana decedată era pensionară sau îndeplinea criteriile pentru obținerea unei pensii.

 

Potrivit legii pensiilor la decesul unuia dintre soți, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin zece ani.

Printr-o decizie a Curții Constituționale a României (CCR) a stabilit că, în asemenea cazuri, nu se iau în calcul și anii de concubinaj. Detaliem în continuare condițiile pentru obținerea pensiei de urmaș.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

În cazul copiilor urmaşi:

 • au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, iar dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani.
 • au obligaţia ca după împlinirea vârstei de 16 ani să depună la Casa de Pensii adeverinţa de elev / student la începutul fiecărui an şcolar / universitar. Depunerea adeverinţelor mai târziu de data de 6 octombrie atrage suspendarea plăţii pensiei, conform prevederilor legale.
 • au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau deja de acest tip de pensie.
 • pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţtii pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestor venituri.

În cazul soţului supravieţuitor:

 • are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 • are dreptul la pensie de urmaş indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
 • are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
 • beneficiază de o pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, în cazul în care nu îndeplineşte condiţiile de vârstă sau invaliditate precizate mai sus.
 • dacă are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la împlinirea de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.!!!
 • Soţul supravieţuitor, beneficiar de pensie de urmaş în oricare din situaţiile de mai sus, nu are voie să realizeze venituri lunare din activităţi profesionale mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut.
 • Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

Pensia de urmaş se stabileşte din:

pensia de limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat;

pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiti:

 • 50% – un singur urmaş
 • 75% – 2 urmaşi
 • 100% – 3 sau mai mulţi urmaşi.

Actele necesare:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);
 • adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original și copie);
 • adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
 • copie BP2 și copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională, conform dcbusiness.ro.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare