sursa foto:  psnews.ro

Justiție oarbă! Fostul număr 2 din Direcția de Informații a Armatei, care a furat banii MApN-ului, condamnat la închisoare cu suspendare!

Fostul director-adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), generalul-maior (r) Iulian Cristian Gherghe, a fost condamnat de Curtea Militară de Apel Bucureşti la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals. Decizia nu este definitivă.

Fostul număr doi al DGIA va trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, la Primăria comunei Cornetu și/sau Școala Gimnazială nr. 1 Cornetu.

„În temeiul art. 396 alin. 2 ?i alin. 10 din C.pr.pen., a art. 295 alin. 1 din  C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. d), art. 76 alin. 1?i a art. 79 alin. 1)din C.pen., condamnă pe inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian, (date de stare civila), la pedeapsa închisorii de 1(un) an. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i alin. 10 din C.pr.pen., a art. 320 alin. (1) ?i (2) din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., a art. 75 alin. 2 lit. a) din C.pen., a art. 76 alin. 1 din C.pen. ?i a art. 79 alin. 1)din C.pen., condamnă pe inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian, (date de stare civila), la pedeapsa închisorii de 7(?apte) luni. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i alin. 10 din C.pr.pen., a art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.,a art. 75 alin. 2 lit. a)din C.pen., a art. 76 alin. 1 din C.pen. ?i a art. 79 alin. 1)din C.pen., condamnă pe inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian, (date de stare civila), la pedeapsa închisorii de 7(?apte)luni. În temeiul art. 396 alin. 2 ?i alin. 10 din C.pr.pen., a art.323 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1),a art. 75 alin. 2 lit. a) din C.pen., a art. 76 alin. 1 din C.pen. ?i a art. 79 alin. 1) din C.pen., condamnă pe inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian, (date de stare civila), la pedeapsa închisorii de o lună. În temeiul art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din C.pen. ?i a art. 39 alin. 2 lit. b) din C.pen., inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian va executa o singură pedeapsă cu închisoarea 1(un) an ?i 5(cinci) luni. În temeiul art. 78 alin. 1) din C.pen., deduce din durata pedepsei rezultante cu închisoarea de 1(un) an ?i 5(cinci) luni aplicată inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian prin sentin?a penală de fa?ă, durata măsurilor preventive a reţinerii şi a arestării preventive care au fost dispuse faţă acest inculpat în prezenta cauză, respectiv de la data de 27.03.2021 până la data de 17.07.2021 inclusiv. În temeiul art.91 ?i a art. 92 din C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante cu închisoarea de 1(un) an ?i 5(cinci) luni aplicată inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian prin sentin?a penală de fa?ă,pentru un termen de supraveghere de 2 (doi) ani ?i 6 (luni) luni. În temeiul art.93 alin.1 din C.pen. obligă pe inculpatul general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. 2 lit. b) din C.pen., impune inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian să execute obligaţia care constă în frecventarea unui program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Ilfov sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, în legătură cu importan?a respectării normelor legale privitoare la normala desfăşurare a raporturilor de serviciu. În temeiul art.404 alin.2 din C.pr.pen. şi a art.93 alin.3 din C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii, la alegerea consilierului de probaţiune: Primăria comunei Cornetu ?i/sau ?coala Gimnazială nr. 1 Cornetu. În temeiul art.404 alin.2 din C.pr.pen. şi a art.91 alin.4 din C.pen., atrage aten?ia inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian asupra conduitei sale viitoare, asupra respectării dispozi?iilor art.93 alin.5 din C.pen. privind termenul în care trebuie îndeplinite integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare şi asupra dispozi?iilor art.96 din C.pen. care prevăd revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi dispunerea executării pedepsei în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege sau dacă nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre ori dacă săvârşeşte o nouă infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 67 alin. 2 din C.pen., ?i a art. 66 alin. 1 lit. a) ?i lit. b) ?i alin. 2 din C.pen., aplică inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian pedeapsa complementară care constă în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1(un) an ?i 6(?ase) luni pe lângă pedeapsa principală a închisorii stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare. În temeiul art. 67 alin. 2 din C.pen., ?i a art. 66 alin. 1 lit. a) ?i lit. b) ?i alin. 2 din C.pen., aplică inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian pedeapsa complementară care constă în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1(un) an pe lângă pedeapsa principală a închisorii stabilită pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului menţionat mai sus va începe, conform art.68 alin.1 lit.b) din C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit. a) ?i lit. b) din C. pen., interzice inculpatului general maior (r) Gherghe Iulian-Cristian, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe durata pedepselor complemetare aplicate inculpatului prin sentin?a penală de fa?ă. Executarea pedeapsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Având în vedere prevederile art. 45 din C.pen., inculpatul va executa pedeapsa complementară ?i pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, ?i a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1(un) an ?i 6(?ase) luni. În temeiul art. 25 alin. 1 ?i alin. 3 din C.pr.pen., dispune desfiin?area totală a înscrisurilor care au fost falsificate de către inculpat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de delapidare, fals intelectual ?i fals material în înscrisuri oficiale, respectiv următoarele înscrisuri: a) dispozi?ia/declara?ia de plată externă (Formularul – date confidentiale- ; b) anexa nr. 13 Declara?ie (Formular BCR), cu men?iunile introductive „ Către: Banca Comercială Română S.A.; în aten?ia: – date confidentiale- ; c) înscrisul intitulat „Declara?ie privind sursa fondurilor” – – date confidentiale- d) formularul BCR intitulat „Anexa 2 — Solicitare constituire depozit în condi?ii negociate”, – date confidentiale – ; e) formularul BCR intitulat „Anexa 2 — Solicitare constituire depozit în condi?ii negociate”, – date confidentiale- ; f) formularul BCR intitulat „ Anexa 2 — Solicitare constituire depozit în condi?ii negociate”, – date confidentiale- ; g) formularul BCR intitulat „Anexa 2 – Solicitare constituire depozit în condi?ii negociate”, – date confidentiale- . În baza art.274 alin.1 C.pr.pen. va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, respectiv a sumei de 4000 lei, din care 2250 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat pentru instrumentarea cauzei în faza de urmărire penală. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 15 septembrie 2021.
Document: Încheiere de şedinţă 15.09.2021”, se arată în soluția Curții Militare de Apel București.

În iunie 2021, Gherghe a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat că, la data de 27 noiembrie 2018, când avea calitatea de locţiitor al şefului DGIA, şi-a însuşit, fără drept, suma de 179.470 dolari din fondurile ce aparţin acestei structuri militare, scop în care a falsificat şi folosit mai multe înscrisuri oficiale. Gherghe a folosit banii pentru a cumpăra o casă. Conform procurorilor, prejudiciul a fost achitat în întregime.

Vezi și EXCLUSIV Scurtcircuit în Ministerul de Interne, în mandatul lui Lucian Bode! Ancheta în cazul polițistului-campion de la Trupele Speciale, luată de la zero!

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare