sursa foto:  digi24.ro

Modificare importantă pentru polițiști! Se extinde aria teritorială pentru acordarea chiriei

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI anunță că, prin Hotărâre de Guvern, a fost extinsă aria teritorială pentru acordarea chiriei.

Astfel, polițiștii vor putea beneficia de chiria aferentă pe o arie teritorială de maximum 70 de kilometri față de locul de muncă.

Ce a transmis SNPPC:

„La data 23.10.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr 957, Hotărârea de Guvern nr 1001 ,,HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor.

Principala modificare vizează extinderea ariei teritoriale pentru acordarea chiriei la 70 km. Prin HG de astăzi se stabilesc normele metodologice de aplicare, cuantumul chiriei şi condiţiile de compensare a ratei pentru achiziția unui imobil, în urma schimbarii prevederilor Legii nr. 360 / 2002 prin Legea 113 / 2023, cerute de organizatia noastra in ultimii ani si agreate in negociere in ultimii doi ani. Din păcate, MAI a strecurat și prevederi cu care noi, organizațiile sindicale, nu am fost de acord.

Art. 2

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chiria aferentă unei locuinţe închiriate în respectiva localitate, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;

b) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

c) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;

d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei în localitatea unde a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d);

Art. 21

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţia lunară pentru chiria aferentă unei locuinţe închiriate, situată într-o localitate aflată la maximum 70 km faţă de locul de muncă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;

b) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării săptămânale de la locuinţa pentru care solicită compensaţia lunară pentru chirie la locul de muncă;

c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine o locuinţă proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

d) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;

e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

f) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. e);

g) poliţistul care are domiciliul într-o localitate aflată la maximum 70 km de locul de muncă se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu sau deplasarea de la domiciliu la locul de muncă nu permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Art. 3

(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie aferentă unei locuinţe închiriate în respectiva localitate, dacă îndeplineşte cumulative următoarele cerinţe:

a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;

b) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu;

c) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;

d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei în localitatea de domiciliu;

e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d);

f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensaţie pentru chirie.

(2) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie aferentă unei locuinţe închiriate, situată într-o localitate aflată la maximum 70 km faţă de locul de muncă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;

b) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării săptămânale de la locuinţa pentru care solicită compensaţia lunară pentru chirie la locul de muncă;

c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine o locuinţă proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

d) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;

e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;

f) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. e);

g) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensaţie pentru chirie.

Art. II HG nr. 1001 din 20 octombrie 2023

Poliţiştii care au încheiat un contract de închiriere a unei locuinţe situate într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km faţă de locul de muncă sau au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe ori care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe situate într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km faţă de locul de muncă, după data intrării în vigoare a Legii nr. 113/2023 pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie de la data înregistrării raportului la secretariatul unităţii, dacă la momentul încheierii contractului îndeplineau condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie.

Ne exprimăm speranța că MAI va solicita actualizarea cuantumului valoric și nu va mai acorda polițiștilor, în continuare, chirii modice, care încep de la sub 400 lei, neancorate în realitatea pieței imobiliare, așa cum o face constant, în defavoarea beneficiarilor, din anul 2009!

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare