sursa foto:  cotidianul.ro

Nebunie în MAI! Marcel Vela amputează drepturile polițiștilor? ‘Conduce la conflicte ireconciliabile’

Nou scandal uriaț în MAI! Ministrul de Interne, Marcel Vela, este pus la zid de sindicaliști.

Dumitru Coarnă, președintele SNPPC, îl acuză pe ministrul Vela că vrea să amputeze drepturile polițiștilor.

Concret, șeful SNPPC susține că, prin proiectul privind modificarea normelor metodologice de aplicare a HG nr.714/2018 privind drepturile pentru delegare, detașare și deplasare în interesul serviciului, ministrul Vela vrea să amputeze drepturile polițiștilor și a celor angrenați înmisiuni, cum ar fi alegerile din acest an.

Potrivit SNPPC, dacă se va aplica proiectul lui Vela, polițiștii ar trebui să achite din propriul buzunar costul aferent pentru distanțe ce pot ajunge și la peste 50-60 km.

FSNPPC nu este de acord cu proiectele unor acte normative inițiate de MAI, care adaugă la lege și nu respectă decizii ale CCR/ICCJ, prejudiciind financiar angajații

Ieri, 20 februarie, a avut loc o ședință de dialog social la sediul MAI, pentru dezbaterea a două proiecte de acte normative care privesc drepturile profesionale și financiare ale angajaților:
1 – Normele metodologice de aplicare a HG nr.714/2018 privind drepturile pentru delegare, detașare și deplasare în interesul serviciului;
2 – modificarea și completarea OUG nr.114/2018 (vizând aplicarea salarizării la nivel maxim – recalcularea pentru viitor și acordarea restanțelor, în ,,viziunea” MAI).
M.A.I. a fost reprezentat de secretarul de stat Norocel-Pompiliu Stroe, însoțit de responsabili ai inspectoratelor generale – structuri de Resurse Umane, Juridice și Financiare, iar FSNPPC de către Dumitru Coarnă, președinte, și Marius Ionescu, vicepreședinte și coordonator Departamentul Juridic SNPPC.

Referitor la punctul 1 (succint)
Pentru decontarea transportului, MAI are în intenție să modifice actuala reglementare – care ia în calcul distanța de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează misiunea – în sensul de a impune ca referință distanța dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condițiile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar comune (lipite). Altfel spus, în aceste situații MAI legiferează o ,,amputare” a unor drepturi acordate printr-un act normativ superior, încălcând Legea 24/2000 privind tehnica legislativă.
În concret: dacă proiectul MAI va fi pus în aplicare, polițiștii, dar și toți cei care vor fi implicați în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an etc., ar trebui să achite din propriul buzunar costul aferent pentru distanțe ce pot ajunge și la peste 50-60 km. De exemplu: cazul celor din comunele aflate în vecinătatea imediată a municipiilor reședință de județ, cu limite extravilane lipite; pentru deplasare la o secție de votare situată în localitatea învecinată, aflată în limita diametral opusă domiciliului, un polițist va parcurge cele două localități, de la o extremă la cealaltă, pe cheltuiala sa, deoarece MAI va considera că între cele două localități nu există nicio distanță (!!!). ,,Curat murdar”!
Reprezentanții FSNPPC au susținut vehement necesitatea adoptării unei reglementări juste, care să nu adauge la lege (în acest caz, este vorba de HG 714/2018 privind drepturile pentru delegare, detașare și deplasare în interesul serviciului, care este mai favorabilă polițistului decât proiectul în discuție).

Referitor la punctul 2
Așa cum am și comunicat MAI, în scris (vezi informarea din 19 februarie, pe site-ul SNPPC), considerăm că proiectul de act normativ inițiat nu acordă ÎN INTEGRALIATE ȘI LA TIMP drepturile recunoscute de Deciziile CCR și ICCJ; practic, MAI interpretează în viziune proprie deciziile instanțelor supreme, evident în defavoarea angajaților, fapt pentru care am solicitat reglementarea problemei, în cel mai scurt timp și în mod just, prin Ordin de ministru sau Notă-raport (modificarea programului de salarizare și adaptarea la cerințele CCR/ICCJ). În același timp, continuăm miile de procese civile deschise ordonatorilor de credite, pentru membrii SNPPC, care ne-au dat mandat scris, în acest sens, și pentru cei care ne vor solicita acest lucru.

Date de background
Pentru relevanță, redăm, parțial, o Decizie a ICCJ privind interpretarea juridică a sintagmelor stufoase utilizate în legislația salarizării, legislație pe care MAI nu o recunoaște, parțial, și prin aceasta ,,salarizează în minus” (!!!), de ani buni:
,,Necesitatea asigurării unei remuneraţii echitabile în condiţiile prestării muncii în aceleaşi condiţii, remuneraţie egală pentru muncă egală, este principiul instituit începând cu anul 2015, prin Legea nr. 71. În măsura în care în discuţie este incidenţa prevederilor legale în baza cărora personalul încadrat în instituţiile şi autorităţile publice, care avea un nivel al salariului de bază şi al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, trebuie să fie salarizat la acest nivel maxim, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, eliminându-se astfel diferenţele salariale rezultate, este lipsită de relevanţă distincţia între gradul, treapta de salarizare, vechimea în muncă, pe de o parte, funcţia, clasa de salarizare, gradul profesional, pe de altă parte, ca urmare a eliminării treptelor de salarizare (care nu s-au aplicat), esenţial fiind să se asigure salarizarea intimaţilor – reclamanţi la nivel maxim pentru funcţia publică ocupată.
Pentru funcții identice ca si coeficient, conform legii, nu poate fi acordate decat salarii de funcție identice. Acesta este evident scopul legiuitorului cand stabileste funcțiile în legislația de salarizare. Diferenta intre structuri, nivel etc. o fac sporurile. În notele de fundamentare la O.U.G. nr. 20/2016, se prevede la pagina nr. 3 că modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență vizează: I. Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin: a) eliminarea diferențelor de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități, prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare; legiuitorul observă disfuncționalitățile, diferențele de salarizare pentru funcții egale și muncă egală, urmărind prin adoptarea OUG aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată și eliminarea diferențelor de salarizare, nefăcând nicio diferență între diferitele categorii de personal.
Legea 71/ 2015 prevede ca personalul plătit din fonduri publice, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii (n.a. – de încadrare în funcția publică).”

De asemenea, propunerea MAI nu ține cont de ce a dispus CCR prin Decizia nr. 318/2019. Dar când a respectat MAI Deciziile CCR?

Precizăm că nesoluționarea solicitărilor noastre legitime conduce la conflicte de muncă ireconciliabile, fapt pentru care vom folosi toate pârghiile juridice care ne stau la dispoziție și, de asemenea, analizăm posibilitatea declanșării unor proteste sindicale de amploare!”, acuză SNPPC.

Vezi și

Predoiu aproape ‘călcat în picioare’ de către procurori

EXCLUSIV Audio. Atenție, Marcel Vela, avem dovada! Șef din Poliție prins pe înregistrare

EXCLUSIV Se încinge cazanul cu smoală în MAI! ‘Băieții Veseli’ ai lui Vela ar pregăti execuția unui șef din Poliție

 

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare