sursa foto:  playtech.ro

Ordin al președintelui ANAF! Se modifică unul dintre cele mai importante documente, începând cu ianuarie 2023

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat un proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Noul Ordin pregătit de Lucian Heiuș

Art.1 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” şi anexa la acesta, prevăzute în anexa nr.1 (Vezi AICI anexa 1 DECLARATIA UNICA).

Art.2 – Formularul prevăzut la art.1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare, prevăzute în anexa nr.2.

Art.3 – Formularul prevăzut la art.1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

Art.4 – Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.3.

Art.5 – În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referinţă.

Art.6 – Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.7 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.8 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare