sursa foto:  jurnalulolteniei.ro

Polițiștii vor mai mult! Îi cer ministrului de Interne ca 31 decembrie 2022 să fie termenul-limită pentru acordarea normei de echipament

Zilele trecute, Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere public un Ordin de ministru prin care polițiștii vor mai beneficia de norma de echipament până la sfârșitul lunii septembrie. Inițial, factorii decizionali hotărâseră ca norma de echipament să fie acordată până la 1 iulie.

Sindicaliștii din Poliția Română vor ca termenul de plată a normei de echipament „să se facă cel puțin până la sfârșitul anului, inclusiv luna decembrie 2022”.

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI dezvăluie că astăzi a vot loc o ședință a Comisiei de Dialog Social a MAI, unde SNPPC a făcut această propunere.

Norma de echipament este de aproximativ 250 de lei.

„Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social a MAI, având ca subiect proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne privind prelungirea termenului de plată a normei de echipare pentru polițiști, până la data de 30.09.2022 (așa cum am informat acum patru zile).

Prezent la discuții, președintele FSNPPC a propus și a susținut:

1 – privitor la proiectul OMAI – prelungirea termenului de plată a normei de echipament trebuie să se facă cel puțin până la sfârșitul anului, inclusiv luna decembrie 2022, funcție de operativitatea procedurilor derulate;

2 – asupra situației, în ansamblul său, având în vedere procedurile de achiziție aflate în derulare: sistarea plății normei de echipare să se producă DOAR atunci când angajatorul va putea asigura noul echipament, INTEGRAL, pentru angajați;

3 – necesitatea ACTUALIZĂRII NORMEI ANUALE DE ECHIPARE la prețurile pieței, inclusiv prin raportare la cele de achiziție ale noilor uniforme, care sunt majorate față de prețurile precedente (de exemplu: dacă de la 01.10.2022 se va face echiparea cu noua uniformă, este foarte clar că MAI va cunoaște, la acea dată, prețul defalcat pe componente și prețul integral al normei de echipare și, implicit, cuantumul anual/per polițist, astfel încât va trebui să propună un cuantum real, care să permită echiparea corespunzătoare; în prezent, norma de echipare are valoarea anuală de aproximativ 3.200 lei/polițist, în timp ce prețul noii uniforme determină o normă de echipare anuală de circa 5.000 lei/polițist);

4 – la capitolul ,,Diverse” al discuțiilor de azi: intensificareaa dialogului social cu sindicatele reprezentative la nivelul MAI, prin regularizarea ședințelor (cel putin o data la 3 luni), astfel încât dialogul să se producă în mod real și să producă efectele scontate: transparență, informare, negociere, clarificarea problemelor și soluționarea revendicărilor legitime, pentru detensionarea relațiilor cu angajatorul”, informează SNPPC.

Proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne prin care polițiștii vor mai beneficia de norma de echipament până la 30 septembrie 2022

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne, emite următorul ORDIN:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind ehiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru asigurarea noilor articole de echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna octombrie 2022 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea
integrală cu articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.”

2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Până la data de 30 septembrie 2022 şi după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în cuantum de 1/12 din valoarea acestora.”

3. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Până la data de 30 septembrie 2022 şi după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost mutatpolițistul.”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare