bnr

sursa foto:  ziuaconstanta.ro

Se îngroașă gluma! Banca Națională anunță o imensă lovitură încasată de România

Banca Națională a României informează că România a încasat o lovitură dură! În perioada ianuarie-mai, datoria externă a țării noastre a crescut cu 5 miliarde de euro.

În perioada ianuarie-mai 2020p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 881 milioane euro, comparativ cu 3 414 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2019;  în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 379 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 513 milioane euro,  iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 562 milioane euro.   

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) 
  Ianuarie – mai 2019  Ianuarie  mai 2020p 
CREDIT  DEBIT  SOLD  CREDIT  DEBIT  SOLD 
CONTUL CURENT (A+B+C)  42 495  45 909  3 414  36 864  39 745  2 881 
A. Bunuri şi servicii  37 239  40 363  3 124  31 542  35 208  3 666 
a. Bunuri   26 851  33 315  6 464  21 943  29 328  7 385 
      b. Servicii  10 388  7 048  3 340  9 599  5 880  3 719 
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 
1 247  66  1 181  954  71  883 
– transport  3 195  1 384  1 811  2 799  1 153  1 646 
– turism – călătorii  1 043  1 944  901  534  1 195  661 
– alte servicii  4 903  3 654  1 249  5 312  3 461  1 851 
B. Venituri primare  3 174  3 599  -425  3 076  2 988  88 
C. Venituri secundare  2 082  1 947  135  2 246  1 549  697 
p) date provizorii 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat valoarea netă negativă de 338 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2 059 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă negativă de 72 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 266 milioane euro. 

În perioada ianuarie – mai 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 023 milioane euro. În structură 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 77 630 milioane euro la 31 mai 2020 (70 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2019;  
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33 266 milioane euro (30  la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2019.   
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) 
  Datoria externă   Serviciul datoriei externe, ian – mai 2020p 
Sold la 31.12.2019 p  Sold la 31.05.2020p 
I. Datoria externă pe termen lung  73 646  77 630  5 945 
  I.1. Datoria publică  39 477  43 953   1 054 
I.1.1. Datoria publică directă*                 39 192  43 689  1 030 
 I.1.2. Datoria garantată public  285   264  24 
I.2. Datoria negarantată public,           din care:  32 953  32 463    4 888 
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor   749  324    280 
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care:  1 216  1 214    3 
I.3.1. Alocări de DST de la FMI  1 216  214  3 
II. Datoria externă pe termen scurt  32 227  33 266e   21 045e 
Total datorie externă (I+II)   105 873  110 896  26 990 
e) date estimate 

p) date provizorii 

*) Creșterea datoriei publice directe, provenită din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 562 milioane euro, a fost diminuată de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa 1 913 milioane euro. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2020 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019. 

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2020 a fost de 79,3 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019. 

 Vezi și

Nelu Tătaru a dat lovitura! Afacerea soției sale aduce familiei sume impresionante

EXCLUSIV Atenție, Marcel Vela! Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei vinde halate de protecție, pe Olx

Marcel Vela vrea să scoată ‘Doi și-un sfert’ la vedere! Ordinul pe care îl pregătește

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare