sursa foto:  playtech.ro

Se schimbă începând cu 1 octombrie 2023! Casele de pensii prezintă consecințele majorării salariului minim în domeniul asigurărilor de stat

Casele teritoriale de pensii au început informarea cetățenilor cu privire la consecințele majorării salariului minim brut pe țară, începând cu data de 1 octombrie 2023, în domeniul asigurărilor sociale de stat.

Din luna octombrie, salariul minim brut pe economie s-a majorat de la 3.000 la 3.300 de lei.

Astfel, potrivit Casei de Pensii Bistrița-Năsăud, majorarea salariului minim pe economie va avea consecințe în domeniul asigurărilor sociale de stat.

Ca atare, se schimbă baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 263/2010, iar nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei.

Drept urmare, contribuţia de asigurări sociale de stat datorată lunar este de 825 de lei, a informat Casa Județeană de Pensii Gorj.

Ce a transmis Casa de Pensii Bistrița-Năsăud:

„Consecințe ale majorării, începând cu data de 1 octombrie 2023, a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în domeniul asigurărilor sociale de stat

Vă facem cunoscut că potrivit dispozițiilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877/28.09.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.

1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.300 lei.

2. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. III alin.(1) din OUG nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, în cazul asigurațiior care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care încheie contracte de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023 în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare.

3. După cum este știut, indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 6.600 lei începând cu data de 1 octombrie 2023.

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-Năsăud

Director executiv,
Vişan Alina Sanda”.

Și Casa Județeană de Pensii Gorj a transmis un mesaj asemănător:

„CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ

ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 01.10.2023 venitul minim lunar asigurat pentru contractele de asigurare socială este de 3.300 lei, contribuţia de asigurări sociale de stat datorată lunar fiind de 825 lei.

De asemenea, salariul minim brut pe ţară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza şi în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data de 01.10.2023 în baza O.U.G. nr. 163/2020.
CONDUCEREA”.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare