sursa foto:  buildingenclosureonline.com

Ultim moment! CNSU a aprobat noua listă a țărilor din zona roșie: Persoanele care sosesc din aceste state trebuie să stea în carantină

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, joi seară, hotărârea cu numărul 39  privind aprobarea clasificării țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, precum și pentru propunerea de scoatere de la rezervele de stat a patru construcții ușoare din elemente modulate, în vederea operaționalizării unor centre de vaccinare

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de ratele de incidență cumulată, luând în considerare solicitările Instituției Prefectului din Municipiul București, Instituției Prefectului din județul Suceava și Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale referitoare la alocarea unor construcții ușoare din elemente modulate pentru operaționalizarea unor centre de vaccinare pe raza unităților teritoriale

mai sus menționate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i), și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 20 lit. k), l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

 

Hotărârea poate fi citită aici hot 39 aprobare lista tari, iar anexa cu lista statelor cu risc epidemiologic, aici anexa lista

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu
privire la care se instituie măsura carantinei, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.
Pagina 2 din 2

Art.2 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a
patru construcții ușoare din elemente modulate, două pentru operaționalizarea unui
centru mobil de vaccinare împotriva COVID-19 la Piața Obor, respectiv alte două pentru
operaționalizarea unor centre de vaccinare în zonele punctelor de trecere a frontierei de
pe teritoriul județului Suceava.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare