sursa foto:  weser-kurier.de

Uniunea Europeană investeşte peste 116 milioane de euro în proiecte strategice privind natura, mediul şi clima

Uniunea Europeană a transmis printr-un comunicat de presă că va investi peste 116 milioane de euro pentru proiectele strategice ale noului program LIFE.

 

 

Finanţarea va ajuta opt proiecte majore din Belgia, Estonia, Spania, Italia, Polonia, Slovacia şi Finlanda să îşi atingă obiectivele climatice şi de mediu. Se preconizează că proiectele vor mobiliza fonduri suplimentare semnificative din alte surse de finanţare ale UE, inclusiv fonduri agricole, structurale, regionale şi de cercetare, pe lângă fondurile naţionale şi investiţiile din sectorul privat.

Proiectele vor ajuta Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 şi să pună în aplicare cu succes Pactul verde european. Ele sprijină, de asemenea, Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, Planul de acţiune privind economia circulară, Planul de acţiune privind reducerea la zero a poluării şi Legea privind refacerea naturii şi contribuie la o tranziţie către o energie curată.

Sunt opt proiecte majore în şapte state membre UE.

Proiectele vizează conservarea şi refacerea naturii. În Belgia, partenerii din cadrul programului B4B LIFE vor extinde zonele protejate, vor îmbunătăţi conectivitatea şi vor elabora planuri de acţiune pentru habitatele şi speciile critice din întreaga ţară. Echipa Wetlands Green LIFE din Polonia va ajuta la punerea în aplicare a politicii UE privind zonele protejate şi habitatele şi speciile din acestea. Accentul se va pune pe mlaştini, turbării şi zone umede din diferite situri Natura 2000. Ambele proiecte sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a Directivelor UE privind păsările şi habitatele.

De asemenea, este avută în vedere calitatea apei şi gestionarea deşeurilor: LIFE Living Rivers din Slovacia va menţine calitatea apei, va proteja habitatele naturale şi speciile indigene şi va promova gestionarea durabilă a silviculturii şi a pescuitului. Proiectul va contribui la punerea în aplicare a Directivei-cadru a UE privind apa şi a Directivei privind habitatele. Echipa din spatele proiectului PlastLIFE va contribui la punerea în aplicare a Foii de parcurs privind materialele plastice în Finlanda. Activităţile vor include reducerea deşeurilor de plastic, reducerea consumului de deşeuri şi de materiale plastice şi stimularea reciclării.

În plus, este vizată adaptarea la schimbările climatice: Echipa de proiect LIFE-SIP AdaptEs din Estonia va spori capacitatea ţării de adaptare la schimbările climatice, contribuind la punerea în aplicare a „Planului de dezvoltare pentru adaptarea la schimbările climatice”.

În Spania, proiectul LIFE eCOadapt50 va sensibiliza publicul cu privire la adaptarea la schimbările climatice prin implicarea guvernelor şi a întreprinderilor în strategiile locale de adaptare la schimbările climatice. Partenerii din cadrul programului LIFE Climax PO din Italia vor testa gestionarea inteligentă a apei din punct de vedere climatic la nivelul bazinelor hidrografice şi vor îmbunătăţi guvernanţa gestionării resurselor de apă. Aceste trei proiecte sprijină punerea în aplicare a strategiei UE privind adaptarea.

Proiectele vizează şi atenuarea schimbărilor climatice: Echipa LIFE AFTER COAL PL va contribui la punerea în aplicare a „Strategiei Poloniei pentru neutralitatea climatică în estul regiunii Wielkopolska 2040” (RSCN), acordând o atenţie deosebită sectoarelor utilităţilor şi transporturilor. Acest proiect se aliniază la Legea europeană a climei.

Proiectele strategice privind protecţia naturii şi proiectele strategice integrate se bazează pe succesul proiectelor integrate (PI) LIFE, care au fost finanţate între 2014 şi 2020.

Proiectele strategice privind protecţia naturii şi proiectele strategice integrate din cadrul programului LIFE sprijină punerea în aplicare a legislaţiei şi a politicilor UE în materie de mediu şi climă, la nivel regional, multiregional, naţional sau transnaţional. Proiectele strategice privind protecţia naturii ajută ţările UE să îşi integreze obiectivele politicii privind natura şi biodiversitatea în alte politici şi instrumente de finanţare. Proiectele strategice integrate contribuie la strategiile naţionale, regionale sau sectoriale de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi la foile de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Programul LIFE este instrumentul de finanţare al UE pentru mediu şi politici climatice. Acesta contribuie cu idei ecologice la programul LIFE încă din 1992 şi, până în prezent, a cofinanţat peste 5.500 de proiecte în întreaga UE şi în ţări terţe. Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a majorat finanţarea programului LIFE cu aproape 60%, până la 5,4 miliarde de euro, şi a inclus noul subprogram pentru tranziţia către o energie curată. Programul LIFE este gestionat de Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (CINEA), transmite AGERPRES

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare