Potrivit reprezentanţilor APIA, pe 20 iulie 2021 s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, fiind depuse 14.239 cereri pentru o suprafaţă solicitată de 1.532,28 hectare. 
Astfel, conform legislaţiei în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilităţii acestora, APIA va efectua controale administrative pentru toate cererile depuse.
„Conform HG nr. 651/2021, pentru verificarea schemei de ajutor de minim, după depunerea notificării cu 10 zile calendaristice înainte de începerea valorificării producţiei, APIA efectuează verificări pe teren privind existenţa suprafeţelor şi a culturilor declarate, iar reprezentanţii Direcţiilor Agricole Judeţene realizează evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare”, se menţionează în comunicat.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021 pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv pentru producţia de ardei gras şi/sau ardei lung, castraveţi, tomate şi vinete.

Valorificarea producţiei se va efectua în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producţiei şi registrul de evidenţă a tratamentelor vizat de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021, inclusiv.
În urma controalelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic al APIA şi, în funcţie de datele operate şi verificate în aplicaţia informatică, sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar suma la care are dreptul solicitantul, având în vedere ajutoarele de minimis încasate; suma cuvenită, cu respectarea principalelor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis.
Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/ cultură/ 1.000 mp/ beneficiar este de 2.000 de euro şi se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei. 
Cele mai multe cereri au fost depuse în judeţul Olt (4500), urmat de Galaţi (3153), Dolj (1485) şi Giurgiu (1012), conform Adevărul.ro.