Vești bune pentru români- CASS ar putea fi platit doar pentru o sursă de venit

Potrivit unei propuneri legislative depusă la Senat, românii ar putea să achite CASS doar pentru o singură sursă de venit

„Actualul cadru normativ prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal defineşte de o manieră neechitabilă şi descurajatoare contribuabilii şi veniturile supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

 

Astfel, o persoană fizică din România care realizează venituri din mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru toate tipurile de venituri înregistrate în România şi în afara României, deşi contribuabilul nu obţine, în virtutea acestor contribuţii, din partea sistemului public de sănătate o contraprestaţie sub forma unor servicii de sănătate superioare, un pachet de servicii medicale superior altor contribuabili, asiguraţi sau co-asiguraţi, în temeiul legii.

 

Acest tip de politică fiscală descurajează puternic persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau pensii să obţină venituri şi din alte surse, devenind o piedică reală în calea iniţiativei private şi a antreprenoriatului din România, cu impact negativ şi asupra bugetului general consolidat al statului.

 

De asemenea, respectând principiul solidarităţii sociale, până la Decizia Curţii Constituţionale nr.650/2022 privind dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt neconstitutionale, pentru veniturile din pensii cu un cuantum mai mare de 4.000 de lei se datorau contribuţii de asigurări sociale. Dat fiind că pensiile de asigurări sociale de stat (pensiile pe contributivitate Pilonul 1) erau afectate în mică măsură de acest tip de contribuţii (aproximativ 6% din peste 4,7 milioane de beneficiari de pensii contributive ar datora CASS), plata contribuţiilor de sănătate peste plafonul de 4.000 de lei a vizat, în mod special, pensiile de serviciu care sunt în majoritatea lor peste acest plafon (a se vedea datele lunare comunicate de Casa Naţională de Pensii Publice)”, se arată în expunerea de motive a proiectului depus la Senat.

„Pentru a corecta situaţia descrisă mai sus, prin prezenta propunere legislativă avem în vedere urmăatoarele modificări:

 

– Contribuabilii din România să aibă obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări de sănătate pentru o singură sursă de venit, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate are valoarea lunară cea mai mare.

 

– Să majorăm veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin lărgirea bazei de impunere – veniturile din pensii, pentru partea care depăşeşte valoarea de 4.000 de lei;

 

– Să stimulăm climatul economic intern, în sensul în care persoanele să obţină venituri din cât mai multe surse şi să datoreze contributii de asigurări pentru o singura sursa, cu valoarea cea mai mare.

 

– Să încurajăm conformarea fiscală şi să descurajăm practici fiscale de tipul „economiei gri”, în principal prin nedeclararea integrală a veniturilor.

Impactul financiar al prezentei propuneri legislative asupra bugetului general consolidat va fi unul puternic pozitiv pe termen scurt mediu şi lung, atât prin creşterea conformării fiscale, cât şi prin crearea unor condiţii suplimentare de creştere economică prin stimularea diversificării activităţilor economice”, mai explică iniţiatorii proiectului.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare