euro

sursa foto:  click.ro

Vești importante pentru acești români! Vor putea obține granturi în valoare de 200.000 de euro

Informații esențiale! În cadrul unui program susținut prin fonduri europene, IMM-urile românești din această regiune pot obține granturi de câte 20.000-200.000 de euro.

Microîntreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Sud-Est vor putea obține granturi de câte 20.000-200.000 de euro, printr-o viitoare linie de finanțare scoasă acum în consultare publică, în cadrul Programului Regional (Regio) Sud-Est 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului pentru apelul Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor.

Din acest program se vor acorda ajutoare de minimis firmelor cu 1-9 angajați, microîntreprinderi care au sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, adică în județele:

Sunt excluse de la acest apel de proiecte firmele din teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării, care vor avea la dispoziție un apel distinct, cu buget separat.

Bugetul apelului de proiecte pentru microîntreprindeirle din cele 6 județe menționate este de43.362.593 EUR (din care 36.858.204 euro din fonduri UE  și 6.504.389 euro cofinanțarea națională).

Din acești bani, microîntreărinderile eligibile vor putea obține granturi de câte 20.000-200.000 de euro pentru investiții, la o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta înseamnă că beneficiarii vor suporta din resurse proprii 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiectele lor.

Ulterior, ADR Sud-Est va publica ghidul final și va putea deschide apelul de proiecte pentru înscrieri în sistemul electronic MySMIS2021. Apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare are atribuit codul PRSE/1.6/A.1/1/2023. Acest apel de proiecte ar urma să se deschidă în trimestrul IV al anului 2023 și să se închidă în trimestrul II al anului 2024, conform calendarului actualizat al lansărilor Regio SE 2021-2027.

Ajutoare pentru firme din Sud-Estul României: condiții de eligibilitate a microîntreprinderilor

Pe lângă condițiile de mai sus, firmele solicitante vor trebui să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate cumulate, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, în perioada de implementare, precum și pe perioada de durabilitate a contractelor de finanțare, conform startupcafe.ro.

Dintre aceste condiții, menționăm:

  1. Să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sau societăți cooperative constituite în baza Legii nr. 1/2005 privind organizara și funcționarea cooperației sau asociaţii şi fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 2014/651. Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR. Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare (pe parcursul întregii perioade de verificare și contractare).
  3. Beneficiarul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare.
  4. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.

  5. O întreprindere care depune aplicația de finanţare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022);
  6. Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profitexploatare>0).
  7. Solicitantul NU desfășoară activități cu produse/servicii cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex), precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
  8. Și firmele care desfășoară activități de jocuri de noroc/ comerț sexual sunt excluse de la finanțare chiar dacă solicită sprijin pentru un alt cod CAEN și asigură o separare a activităților respective, de exemplu printr-o evidență contabilită separată.
  9. Solicitantul va declara la depunerea cererii de finanțare și va demonstra respectarea obligaţiilor pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (A nu prejudicia în mod semnificativ mediul) pe toată perioada de implementare a proiectului.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare