sursa foto:  getty images

Vești importante! Se schimbă regulile pentru persoanele care primesc aceste sume de bani

Vești importante pentru sute de români! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine cu noi reguli pentru toți cei care beneficiază de aceste sume de bani.

 

Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se are în vedere modificarea regulilor privind renta viageră agricolă. Noile schimbări anunțate acum sunt legate de modul în care se fac vizarea carnetului de rentier agricol și plata rentei viagere agricole, inclusiv către moștenitor, în cazul decesului rentierului.

Normele metodologice privind renta viageră agricolă, stabilită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, urmează să se modifice, potrivit proiectului de ordin de la Ministerul Agriculturii. Practic, proiectul vizează modificarea Ordinului 1.272/2005, care conține, de fapt, normele amintite, conform avocatnet.ro.

O primă schimbare apare în legătură cu carnetele de rentier. Mai exact, pentru a beneficia de suma aferentă rentei viagere agricole rentierii vor putea să solicite vizarea carnetului de rentier agricol personal, prin mandatar/ curator/ tutore ori prin mijloace de comunicare la distanță, în perioada 1 martie – 31 august a fiecărui an, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Acum, solicitarea vizării carnetului de rentier agricol se poate face personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, dar normele nu amintesc nimic despre mijloace electronice de comunicare.

Cererea pentru obţinerea vizei anuale va trebui însoţită, ca și acum, de altfel, de următoarele documente:

 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în copie;
 • procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
 • contractul/ contractele de arendare;
 • decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia pentru limită de vârstă, pentru rentierii pensionați pe caz de boală, gradele I și II, a căror pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare.

Plata rentei viagere se va face de către fiecare centru judeţean al APIA

Apoi, plata rentei viagere se va face de către fiecare centru judeţean al APIA până la data de 30 noiembrie, inclusiv, a anului următor pentru care aceasta este datorată. Termenul este valabil acum doar în cazul decesului rentierului.

Apropo de această situație, prin proiectul de față se detaliază lista actelor necesare ca, după decesul rentierului, moştenitorul să poată încasa renta datorată defunctului.

Astfel, pentru asta, moștenitorul trebuie să facă o cerere, însoțită de următoarele documente:

 • carnetul de rentier agricol în original;
 • certificatul de deces;
 • certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor sau anexa nr. 24 (sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale) eliberată de starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • actul de identitate al moștenitorului;
 • actul de identitate al mandatarului/ curatorului/ tutorelui, după caz;
 • împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului pentru cazul în care există mai mulți moștenitori.

Potrivit Legii 247/2005, renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu un investitor, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.

”Foștii proprietari pot opta pentru espăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat”

La respectivul alineat, Legea nr. 1/2000 stabilește că “pentru terenurile preluate de stat de pe care investițiile au fost vândute cu respectarea legii, foștii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceștia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat”.

Valoarea rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/ an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat ori pentru care s-a încheiat acordul cu un investitor şi echivalentul a 50 euro/ an pentru fiecare hectar de teren arendat.

Rentier agricol poate fi, potrivit Legii 247/2005:

 • persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care nu are și nu va deține în proprietate, cumulate în timp, mai mult de zece hectare de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parțial;
 • persoana pensionată pe caz de boală, gradele I și II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, își dovedește incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepția celei ce aparține categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează „nerevizuibil”, și care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie un acord cu un investitor.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul de ordin trebuie să primească semnătura ministrului agriculturii și să fie publicat în Monitorul Oficial.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare