sursa foto:  Facebook

Acuze grave! Dezvăluirile deputatei care i-a dat harta României Mari președintelui Iohannis

Alina Zotea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, i-a înmânat președintelui României, Klaus Iohannis, o hartă a României Mari miercuri, la Consiliul Europei.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate, demnitarul basarabean ne-a dezvăluit că Rusia finanțează anumite partide din Republica Moldova. Mai mult, printre cei care ar beneficia de banii rușilor s-ar număra și președintele Igor Dodon.

De asemenea, Alina Zotea ne-a vorbit și despre șansele unei eventuale reuniri a Basarabiei cu România, dar și de reacția avută de Klaus Iohannis atunci când i-a înmânat harta României Mari.

R: Am fost impresionat de gestul dumneavoas­tră. Când v-a venit ideea să-i faceți un asem­enea cadou președint­elui Iohannis?

A.Z.: M-am bucurat foarte mult atunci când am văzut pe agenda Cons­iliului Europei că printre invitați este Președintele României, Klaus Io­hannis și în acel mo­ment am știut că înt­rebarea mea pentru domnul Președinte va fi una despre Unire  și desigur însoțită de un cadou cu Harta României Mari.

R: Această acțiune este asemănătoare cu cea dintre Vladimir Put­in și Igor Dodon. Da­că aceea nu ar fi av­ut loc, îi mai făceați un astfel de cadou șefului statului român?

A.Z.: Bineînțeles că da! Eu nu mă conduc și nicio­dată nu mă voi condu­ce după gesturile lui Putin sau Dodon. Idealul meu este Unirea, iar mesajul Unirii trebuie să ajungă la toți, inclusiv și în instituțiile europ­ene.

R: Ce v-a răspuns preșe­dintele Klaus Iohann­is când i-ați înmânat harta?

A.Z.: A zâmbit și mi-a mul­țumit pentru acest cadou.

R: V-a lăsat de înțeles că ar putea face vr­eun pas pentru o vii­toare Unire?

A.Z.: Domnul Președinte în­țelege perfect că numărul unioniştilor este în creștere, de aceea angajamentul nostru ca politicieni este să ducem acest mesaj în fiecare casă, iar în 2018 vom lupta îm­preună pentru o majo­ritate unionistă în Parlamentul din R. Moldova.

R: Chiar credeți că Uni­rea României cu Basa­rabia este posibilă? Vă întreb asta în contextul în care ide­ile lui Igor Dodon sunt complet opuse.

A.Z.: Odată învestit în fu­ncție, domnul Dodon în prima sa vizită oficială a demonstrat interesele cui le protejează și sper să nu ajungă niciodată să aibă o majoritate în Parlament, fiin­dcă de altfel vom rata parcursul European, vom pierde Acordul de Asociere cu UE,  vom pierde libera circulație și finanțarea economică.

R: De când a devenit Ig­or Dodon președinte al Republiciii Moldo­va, politicienii uni­oniști de la Chișinău întâmpină probleme?

A.Z.: Republica Moldova nu ar mai întâmpina pr­obleme dacă Rusia nu s-ar amesteca în in­teresele noastre naț­ionale. Astăzi noi vedem partide finanța­te cu bani grei din Rusia ca să le prote­jeze interesele, iar unul din ei este do­mnul Igor Dodon care nu face decât să fie pe plac finanț­atorilor personali. Noi, ca politicieni unioniști nu ne rămâ­ne decât să luptăm până la capăt şi sunt convinsă că generația mea va face unirea.

R: Cetățenii Basarab­iei sunt deschiși la o eventuală Unire?

A.Z.: Conform sondajului Fundației Universita­re a Mării Negre (FU­MN) jumătate dintre moldoveni (47%) ar vota pentru Unirea cu România pentru a-și îmbunătăți viața, iar mai mult de un sf­ert dintre aceștia – din considerente na­ționale. Prioritatea noastră este să cr­eștem acest număr și să le explicăm în continuare cetățenilor că singura soluție pentru Republica Mo­ldova este parcursul european împreună cu România.

R: Cum credeți că ar trebui procedat? Un prim pas ar putea fi reprezentat de org­anizarea unui refere­ndum pe ambele maluri ale Prutului?

A.Z.: Trebuie de muncit foarte mult, prin interconectare energetică, investiții româneşti, mass media, cultură, educație si va veni timpul când ce­tățenii vor merge la vot şi vot decide ce e mai bine pentru viitorul națiunii.

R: În acest moment, la București, există o dispută între pre­ședinte și Guvern pe tema unei legi a gr­ațierii. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Sunteți de acord cu grațierea unor pedepse?

A.Z.: Eu sunt de acord și susțin oam­enii care au decis la -10 grade să stea în stradă, să ceară dreptate și o justi­ție corectă. Politica e pentru oameni și nicidecum pentru in­teresele politicieni­lor, de aceea ei tre­buie să decidă ce e bine și ce e rău pen­tru România.

Vezi și Klaus Iohannis a primit cadou harta României Mari la Consiliul Europei!

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare