sursa foto:  stiripesurse.ro

Blat între PNL și USR, când a fost vorba de funcții? Mandatele directorilor interimari ai TVR și RRA se prelungesc pe termen nelimitat

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune ajunge la vot în plenul Senatului – for decizional în această privință. 

Concret, marți, 26 octombrie, proiectul a trecut de votul Comisiei pentru Cultură și Media, iar astăzi ar urma să fie dezbătut în plen.

Ce presupune proiectul?

Prelungirea mandatelor până la numirea Consiliului de administrație în condițiile legii pentru directorii interimari ai Societății Române de Radiodifuziune, respectiv ai Societății Române de Televiziune.

În cazul în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul directorului general interimar se prelungește de drept până la numirea Consiliului de administrație în condițiile legii”, este amendamentul introdus de senatorul Viorel Riceard Badea (PNL).

Amintim că Ramona Săseanu, directorul general interimar al SRTv, a fost unsă în funcție de PNL, Liviu Popescu,
directorul general interimar al SRR, a ajuns pe acest post la propunerea USR.

Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu: „PNL și USR se înțeleg când vine vorba de funcții”

Eu v-am spus că PNL și USR se înțeleg când vine vorba de funcții:
Comisia de Cultură a Senatului a decis astăzi că mandatele directorilor generali interimari ai TVR și RRA se prelungesc pe termen nelimitat, până la numirea unor noi CA.
Proiectul merge în plenul Senatului, care este cameră decizională.”, spune Cristian Vasilcoiu, pe pagina de socializare.

Proiectul legislativ a fost luat în dezbatere de către Comisia pentru cultură şi media în şedinţa sa din data de 26 octombrie ax., desfăşurată în format online. în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul Andrâs Istvân Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii.

Din partea Societăţii Române de Televiziune şi, respectiv, a Societăţii Române de Radiodifuziune la şedinţă au participat şi au luat cuvântul d-na Ramona Săseanu, Director general interimar al SRTv şi dl. Liviu Popescu,
Director general interimar al SRR.

Domnul senator Viorel-Riceard Badea a depus, anterior şedinţei, un amendament la proiectul de lege. Amendamentul a fost dezbătut şi votat favorabil cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi şi este cuprins în Anexa la prezentul raport. Menţionăm că amendamentul admis este de competenţa decizională a Senatului.

In urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură şi media a hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte raport de admitere, cu un amendament admis.

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului spre dezbatere şi adoptare raportul de admitere, cu un amendament admis şi Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2021 pentru
completarea art 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, urmând a fi dezbătut şi adoptat de plenul Senatului în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constituţie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este Camera decizională”, se precizează în raportul Comisei.

Anexa la Raportul nr. XXXI/162/26.10.2021

AMENDAMENT ADMIS

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

(L431/2021)

 

Nr.

crt.

Textul O.U.G. nr. 89/2021 Textul proiectului de lege Amendament adoptat de Comisia pentru cultură şi media  Motivație
1. LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

2.      Articol unic. – La articolul 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

     „(10) În cazul în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul directorului general interimar se prelungește de drept pentru maximum două perioade succesive de maximum 45 de zile, până la numirea Consiliului de administrație, dar fără a depăși cu mai mult de 30 de zile prima zi a următoarei sesiuni ordinare a Parlamentului.

     

     Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:

     „Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, cu următoarea modificare:

     „Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:

     „Articol unic. – La articolul 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

     „(10) În cazul în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul directorului general interimar se prelungește de drept până la numirea Consiliului de administrație în condițiile legii.

Amendament al domnului senator Viorel-Riceard Badea, grupul parlamentar PNL, adoptat cu majoritate de voturi

Adoptarea amendamentului este necesară pentru a asigura continuitatea managementului Societății Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societății Române de Televiziune până la îndeplinirea procedurilor legale de numire a noilor consilii de administrație ale celor două societăți.

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare