sursa foto:  edupedu.ro

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020. Subiectele de la Limba Română

Subiectele de la Română pe care le-au avut de rezolvat în această dimineață candidații la Evaluarea națională 2020 au respectat structura subiectelor de examen din anii trecuți. Absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele de mai jos. În această dimineață, la examenul scris de Limba și literatura română a fost extrasă varianta nr. 5 de subiecte, scrie edupedu.ro.

La Subiectul I, elevii au avut de răspuns mai multor cerințe pe marginea unui text la prima vedere – “Zborul” de Sorin Titel.

La Subiectul I B, absolvenții de gimnaziu au avut de făcut o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motiveze apartenența la genul epic a textului avut la primul punct.

La Subiectul II B, candidații au avut de redactat o narațiune de 15-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei activități preferate.

Subiectele integrale de examenul de Limba și literatura română – Evaluarea Națională 15 iunie 2020:

“Proba scrisă
Limba și literatura română
Varianta 5

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu
  • Timpul de lucru efectiv este de două ore

SUBIECTUL I     (40 de puncte)

Citește următorul text:

Când mama a fost încredințată că băiatul doarme, coborî încet din pat și (în vârful picioarelor) ieși afară din odaie. Ușa o închise cu multă grijă, ca nu cumva cu scârțâitul iei să-l trezească. Dar în după-amiaza aceea de vară căldura era atât de puternică, încât somnul băiatul era firav, și acesta se trezi.

În odaie era întuneric, ferestrele erau acoperite cu hârtie albastră. Dincolo de ferestre se simțea ziua de vară, strălucirea amețitoarea soarelui, lumina aceea fierbinte oprită în hârtia geamului. Undeva la vecini se auzea un ferăstrău tăind lemne, iar pe pragul ușii de la bucătărie, care dădea în curte, fratele mai mare cânta din muzicuță. Se întorsese de la râu, părul și muzicuța erau ude, în muzicuță intrase apă, și sunetele care ieșeau din ea nu erau tocmai armonioase. La un moment dat, ferestrăul tăcu. Atunci rămaseră doar cântecul muzicuței și căldura de afară.

După ce ascultă toate astea, băiatul coborât din pat și se duse la ușă, cu intenția să iasă afară. Ușa era închisă încuiată și i era frică să bată să-și cheme fratele să-i ajute. Mai era încă o ușă în partea cealaltă audă ei, pe care el niciodată n-o deschisese. Clanța era prea sus. Înălțimea lui, de copil de trei ani, nu-i permitea să ajungă la ea . aduse un scaun, se urcă pe el și deschise ușa . odaia în care intră în avea mai mult de 2 m, o da e strâmtă, cu pereții albi. Din mijlocul Odeur ca o scară de lemn – era scara de la pod. Ușa de la pod era trasă pe jumătate, și în cămăruța întunecoasă o fâșie de lumină cădea de-a lungul scărilor. Inima băiatului început deodată să bată, de parcă ar fi vrut să iasă din piept. O bucurie și o frică ciudată îi umplu sufletul.

Băiatul făcu prins de dorința să urce scările acelea de lemn, să ajungă la deschizătura puternic luminata ușii, să urce în pod. E drept că treptele erau prea îndepărtate unele de altele, scara era cam vechi și scârțâia, chiar sub pașii lui nu tocmai grei, totuși reușit să ajungă până la ușa podului. Cu chiu, cu vai, se strecura prin deschizătura destul de strâmtă a ușii și, în sfârșit, ajunse în pod. Aceasta era o lume nouă, și inima îmi bătea să se spargă.
Podul era plin de geamantane vechi în care erau cărți cu coperte groase de carton negru, cărți pe jumătate roase de șoareci. Mai erau în pod o pereche de pantofi fără tocuri, două roți de bicicletă fără spițe, un sac cu pânza roasă și mâncată de șoareci, o icoană cu o sfântă cu inima roșie scoasă din piept și cioburile unei oglinzi sparte.

La capătul podului însă, era o ușă care dădea într-un balconaș . cineva care ar fi privit de afară ar fi crezut că acolo e o mansardă.

Băiatul se apropie de ușa, o deschise și se trezii undeva aproape de cer. Jos se vedeau casele cu acoperișurile roșii, iar departe câmpiile și răul. Iar acolo departe sunt munții, dar el e mai mare ca munții, el e mai mare decât casele, ele uriaș . pământul ieși el acum pe mărimea înălțimii lui. Se vede că, pe măsură ce te urci mai sus, Pământul e nesfârșit de mare. Și pentru că nu mai era nici o scară pe care să se urce, să se urce, pentru ca sub el să crească pământul, copilul dori să zboare. Apoi se părut din nou că e destul să întinde o mînă ca să mângâie soarele. Sorin Titel, Zborul

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ciudată, era
2. Menționează rolul cratimei din secvența să urce-n pod
3. Explică modul de formarea cuvintelor subliniate din secvențe le: lumina aceea fierbinte oprită în hârtia geamului; o ușă care dădea într-un balconaș
4. Transcrie două cuvinte care conțin diftongi din secvența: Podul era plin de geamantane vechi în care erau cărți cu coperte groase de carton negru, cărți pe jumătate roase de șoareci .
5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat.
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care sunetele produse de muzicuță nu erau tocmai armonioase .

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul epic a textului dat. În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului epic;
– să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
– să ai un conținut adecvat cerinței; să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Vezi și

Scandal total între Raed Arafat și doctorul care solicitat să se infecteze cu coronavirus: ‘Să vă pregătiți’, ‘Iarăși mințiți?’

Medic, destăinuire șoc: ‘Omul acela nu murea în cazul în care nu erau atâtea restricții. În continuare avem pacienți pe care îi tot amânăm’

Nepotism la cel mai înalt nivel. Guvernul Orban, căpușat de absolvenți cu studii în securitate

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare