sursa foto:  rador.ro

În plin scandal politic, Camera Deputaților a adoptat tacit modificarea Legii SRR și SRTv. Se separă funcțiile de președinte și director general

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Societății Române de Televiziune (SRTV) referitoare la separarea funcțiilor de președinte al Consiliului de Administrație și director general a trecut tacit de Camera Deputaților, prim for legislativ sesizat.

 

Potrivit proiectului, „preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune şi directorul general se numesc de către Parlament, în şedinţă comună, de către membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere şi de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina, cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administraţie. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezenţa membrilor Consiliului de administraţie respectiv”.

Pe timpul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea calitatea de angajaţi ai SRR, respectiv SRTv, ei sau rudele lor până la gradul al II-lea inclusiv; nu pot face parte din Consiliul de administraţie al unei societăţi reglementate de Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu care SRR sau, după caz SRTv, întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.

 

Când situaţia prevăzută de proiectul de lege intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu exista nici Consiliu de administraţie, nici preşedinte legal numit şi nici director general, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeste un director interimar, cu mandat bine definit.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie şi directorul general al SRR, precum şi preşedintele Consiliului de administraţie şi directorul general al SRTv primesc o indemnizaţie asimilată funcţiei de ministru şi au dreptul la organizarea unui cabinet conform Codului administrativ.

Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al SRR, respectiv al SRTv, primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând 40% din indemnizaţia brută a preşedintelui Consiliului de administraţie. Membrii Consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi cazare, ocazionate de participarea la şedinţele acestuia.

 

Lucrările Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de directorul general sau de cel mai în vârstă membru.

 

În cazul dizolvării Consiliului de administraţie, directorul general rămâne în funcţie până la numirea noului consiliu sau până la numirea unui director general interimar.

Comitetul director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune, este compus din directorul general şi din maximum 7 membri, cu poziţii de management în interiorul societăţii şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Senatului, Cameră decizională în acest caz, informează agerpres.ro.

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare