sursa foto:  stiripesurse.ro

Marea bombă din așa-zisul proiect de lege al Jandarmeriei Române: Adio proteste de tip #Rezist! Ar putea fi interzisă acordarea avizului favorabil pentru mai mult de 3 zile

Un document cu propuneri ale unui Grup de Lucru al Jandarmeriei Române a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. Bugetul.ro a studiat documentul și a descoperit că, dacă astfel de propuneri vor fi adoptate prin lege, protestele de tip #Rezist nu se vor mai putea organiza pe teritoriul României.

De ce? La Art. 15 din documentul intitulat „Proiect FINAL 27 05 2020/ora 18.00 – După propunerile Grup Lucru din Jandarmeria Română”, se precizează că în România ar urma să fie interzisă acordarea avizului favorabil de desfășurare a unei manifestări publice în același loc mai mult de 3 zile.

Pentru asigurarea libertăţii de exprimare în mod corect şi echitabil este interzisă acordarea avizului favorabil de desfăşurare a unei manifestări publice în acelaşi loc mai mult de 3 zile consecutiv, cu excepția celor cultural – artistice, promoționale, tradiţionale, sportive, comemorative şi religioase”, se precizează în document.

Totodată, dacă documentul va fi aprobat în această formă, vor fi interzise manifestațiile prin care:

 • se promovează sub orice formă, ideile sau convingerile de natură extremistă, fascistă, xenofobă, legionară, rasistă, şovină, iredentistă sau ale oricăror organizaţii teroriste;
 • se urmărește inițierea sau organizarea unei lovituri de stat sau o acțiune contrară siguranţei naţionale și ordinii constituționale;
 • se urmărește defăimarea ţării şi a naţiunii, afectarea caracterului național, suveran și independent, unitar și indivizibil al statului român, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri;
 • se perturbă activitatea normală a instituțiilor publice sau private precum și ceremoniile/activitățile oficiale organizate la nivelul statului sau al autorităților publice centrale sau locale.

(2) Pentru asigurarea protecţiei participanţilor, este interzisă desfăşurarea manifestărilor publice la o distanţă mai mică de 100 de metri de unitățile militare, depozitele de carburanţi sau materiale explozive, zonele şi obiectivele cu risc ridicat de radiaţii şi contaminare, unităţile economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.
3) În scopul asigurării funcţionării normale a instituţiilor/obiectivelor de interes public sau privat, precum şi a accesului cetăţenilor la serviciile acestora, este interzisă desfăşurarea manifestărilor publice în apropierea ori în incinta gărilor, autogărilor, porturilor, aeroporturilor, unităţilor spitaliceşti sau altor instituții de interes, dacă prin aceasta se împiedică accesul sau desfăşurarea normală a activităţii acestora.”, se mai arată în document.

Măsurile luate de Jandarmerie la proteste

Pentru asigurarea protecției persoanelor pe timpul manifestărilor publice, se pot constitui, în dinamică, dispozitive de ordine publică formate din personal, tehnică şi mijloace specifice misiunii de asigurare a ordinii, inclusiv animale de serviciu, care acționează pentru:

 1. observarea comportamentului participanţilor, atât pe traseele de afluire/defluire, cât şi la locul de desfăşurare a manifestării publice;
 2. iniţierea şi dezvoltarea dialogului şi a negocierii cu participanţii la manifestarea publică;
 3. prevenirea participării unei persoane sau a unor grupuri de persoane care ar putea tulbura sau împiedica desfășurarea normală a manifestării publice;
 4. facilitarea deplasării în siguranţă a participanţilor la manifestarea publică;
 5. identificarea şi interzicerea pătrunderii persoanelor cu obiecte şi materiale din categoria celor interzise;
 6. realizarea filmărilor şi fotografiilor operative, ca mijloace de probă;
 7. blocarea/restricționarea/deblocarea unor direcţii/căi de comunicaţie;
 8. extragerea persoanelor care prin acțiuni sau inacțiuni  afectează caracterul paşnic şi civilizat al manifestării publice şi aplicarea măsurilor legale împotriva acestora;
 9. evacuarea participanților în situații de urgență ori alte situații în care sănătatea, viața sau integritatea corporală a acestora ar fi pusă în pericol.

Jandarmeria intervine gradual

„Intervenția pentru restabilirea ordinii publice se execută gradual și proporțional de către forțele de ordine atunci când:

 1. manifestarea publică îşi pierde caracterul paşnic şi civilizat;
 2. manifestarea publică dobândește caracterul manifestărilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
 3. este pusă în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața participanților sau a altor persoane;
 4. asupra forțelor de ordine se exercită acte de violență care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața acestora;
 5. se produc pagube asupra bunurilor din domeniul public sau privat. 

(2) Gradualitatea intervenției pentru restabilirea ordinii publice implică următoarea succesiune de acțiuni:

 1. a) avertizarea verbală prin mijloace de amplificare sonoră;
 2. b) avertizarea prin mijloace acustice și luminoase;
 3. c) asigurarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor care afectează ordinea publică;
 4. d) extracția și aplicarea unor măsuri de constrângere;
 5. e) efectuarea somațiilor legale;
 6. f) în situații deosebite, care ar putea crea un impact psihologic major pentru populație se poate realiza informarea publică prin mass media ori prin rețelele de socializare sau orice alte mijloace de comunicare publică asupra posibilității intervenției forțelor de ordine pentru restabilirea ordinii publice; instituțiile mass-media, publice sau private sunt obligate să preia și să difuzeze de îndată, în mod gratuit mesajul de informare publică transmis de autorități;
 7. g) asigurarea timpului necesar părăsirii locului de desfășurare a manifestării publice;
 8. h) folosirea mijloacelor de intervenție din dotare care nu presupun contact direct cum ar fi: dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene sau de marcare, apă, sonore etc;
 9. i) folosirea mijloacelor individuale din dotare care presupun contact direct.

(3) Folosirea forței se face proporțional cu tipul și gradul de tulburare a ordinii publice și numai atât cât este necesar și pe o perioadă limitată, pentru restabilirea ordinii publice.

(4) Procedeele și mijloacele de acțiune care implică măsurile de constrângere vor fi utilizate în mod progresiv și numai dacă este necesar.

(5) Succesiunea derulării acțiunilor prevăzute la alin. 2 nu este obligatorie în situațiile prevăzute la alin. (1), lit c) și d). 

 (6) Forțele de ordine se sprijină pe concursul larg al organizatorului și al participanților la manifestarea publică.”, se arată la Art. 21.

Acoperirerea feței, interzisă prin lege

Pe timpul desfăşurării manifestărilor publice, sunt interzise:

 • propagarea sub orice formă, a ideilor de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1);
 • răspândirea ori prezentarea în public, cu rea credinţă, prin orice mijloace, în mod deformat ori tendenţios, a unor fapte/acțiuni privitoare la România ori la naţiunea română, de natură să aducă atingere autorităţii şi prestigiului acestora;
 • utilizarea mesajelor al caror conţinut încalcă normele de convieţuire socială, indiferent de modul sau mijloacele prin care se transmit;
 • deținerea, consumul, distribuirea ori comercializarea băuturilor alcoolice, cu excepția manifestărilor publice cultural – artistice, promoționale și tradiţionale, în locuri special amenajate de administratorul unităților de desfacere cu  acordul organizatorului și avizele emise de autoritățile competente;
 • deţinerea, de către orice persoană participantă, a armelor de orice fel, a materialelor explozive, incendiare, pirotehnice sau a dispozitivelor pentru şocuri electrice, ori a altor obiecte şi materiale care pot provoca panică sau care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei, ori care pot produce pagube materiale patrimoniului public ori privat;
 • participarea unor persoane izolate sau a unor grupuri de persoane, cu scopul de a tulbura sau împiedica desfăşurarea normală a manifestării publice ori de a o deturna de la scopul acesteia;
 • instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni, acte, fapte, gesturi sau alte asemenea forme de exteriorizare, de natură să afecteze, în orice mod, caracterul pașnic și civilizat  al manifestării publice;
 • ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea.

Adriana Săftoiu, deputat PNL: „Nu e un proiect de lege. E un punct de vedere al Jandarmeriei”

Câteva precizări despre documentul Jandarmeriei care circulă pe net privind modificarea legii adunărilor publice. Si fac precizările în cunoștiință de cauză. Acel document nu e un proiect de lege. E un punct de vedere al Jandarmeriei la o initiativă legislativă la care lucrăm câtiva deputați impreună cu mai multe ONG-uri. Viziunile sunt destul de diferite, dar proiectul la care lucrăm e încă în lucru si „punctul de vedere” al Jandarmeriei e doar un punct de vedere. Proiectul pe care sperăm să il finalizăm in două săptămâni il vom pune in dezbatere publică înainte să îl depunem în Parlament. Sunt multe puncte care despart cele două abordări, dar am considerat necesar să consultăm una dintre instituțiile importante atunci când vine vorba si de adunările publice. Legea noastră e despre dreptul cetățeanului de a protesta si obligația statului de a-i apăra acest drept.”, a reacționat Adriana Săftoiu, pe Facebook, după apariția în spațiul public a documentului.

Vezi și

Ludovic Orban și oamenii lui, tot mai marginalizați în partid. Cum își pierde PNL proprii candidați în favoarea altui partid

Eduard Hellvig, ‘înlocuit’! Mutarea care l-a dat de gol pe Klaus Iohannis

Declarația pe propria răspundere nu mai este necesară! Iată, însă, pentru ce puteți primi amenzi

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare