Modernizare a celui mai mare punct al României de comunicație cu Ucraina! Investiție de peste 10 milioane de euro

Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță modernizarea celui mai mare punct al României de comunicație cu Ucraina.

Investiția se ridică la peste 10 milioane de euro, proiectul fiind co-finanțat de către Uniunea Europeană (UE).

Biroului Vamal de Frontieră Siret, cel mai mare punct de comunicație cu Ucraina, a beneficiat de fonduri de peste 10 milioane euro pentru reabilitare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, co-finanțat de Uniunea Europeană.

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, a participat sâmbătă, 16 decembrie 2023, împreună cu echipa de implementare a proiectului, la evenimentul prijeluit de finalizarea proiectului „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85), județul Suceava”.

„Acest proiect se încadrează în obiectivele strategice din Master Planul General de Transport al României și contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în strategia Europa 2020 de creștere durabilă. Și, cel mai important aspect este că, prin intervențiile realizate la acest birou vamal, se prevede o scădere a timpilor de așteptare cu cel puțin 25%”, a subliniat președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă.

Conform Master Planului General de Transport al României, punctul de trecere a frontierei Siret se regăsește în cele mai importante 10 puncte de trecere a frontierei din România, fiind un punct cheie strategic al graniței României și pe cale de consecință al Uniunii Europene.

Obiectivul principal al proiectului vizează reducerea timpului de staționare în punctul vamal, în special pentru traficul de mărfuri, și fluidizarea traficului pe acest sector.

Principalele rezultate obținute prin implementarea acestui proiect au fost construirea unui nou terminal pentru automarfare, achiziționarea de cabine noi de control pentru personalul vamal, stabilirea unor noi fluxuri de circulație pentru zona de trafic marfă și dimensionarea corespunzatoare a structurilor rutiere, amenajarea unui nou spaţiu destinat depozitării autovehiculelor confiscate sau reţinute, precum și reabilitatea a clădirilor administrative din interiorul biroului vamal și a copertinelor de pe arterele de lucru.

Pentru a aduce Biroul Vamal de Frontieră Siret la standarde europene, au fost prevăzute măsuri din cadrul conceptului AEO FAST LINE, acest concept presupunând în principal existenţa unor posibilităţi prin care să se poată organiza fluxuri separate de vămuire pentru a fi permis accesul prioritar în zona de control vamal a deţinătorilor de autorizaţii de tip AEOS sai AEOF.

Tot în cadrul acestui proiect a fost construită platforma pe care se va amplasa echipamentul de scanare autovehicule și containere care urmează să fie achiziționat în cadrul unui proiect implementat de Autoritatea Vamală Română și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Biroul vamal va avea asigurat din punct de vedere funcțional, acces la principalele rețele de utilități publice, administrate de Primăria Siret și Consiliul Judetean Suceava.

Despre modernizarea Biroului Vamal de Frontieră Siret

Proiectul „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85), județul Suceava , cod MY SMIS 139838’’ este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională – FEDR prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Dezvoltarea unui sostem de transport multimodal, de caliate, durabil și eficient, Prioritatea de investitii 7c – dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritime, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, obiectivul specific 2.6(OS) Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnaționale.

Proiectul a fost implementat de către Autoritatea Vamală Română, în calitate de beneficiar.

Contractul de achiziție publică pentru proiectare la faza Proiect tehnic+Detalii de execuție, Caiete de sarcini, verificare proiecte, asistenta tehnica pe perioada execuției și execuție lucrări a fost semnat la data de 03.11.2022, cu o durată de finalizare a lucrărilor, cel mai târziu la 31.12.2023.

– data ordinului de începere a contractului: 21.11.2022
– data finalizării lucrărilor de execuție și a recepției acestora: 15.12.2023
– valoarea contractului proiectare +execuție: 32.963.037,50 lei inclusiv TVA

Valoarea investiției actualizată, aprobată la nivelul anului 2023 este de 52.583.539 lei inclusiv TVA, din care: valoarea finanțată din surse externe(85%) – 44.696.008 lei și valoarea finanțată din fonduri publice(15%) – 7.887.531 lei, din care: construcții – montaj: 30.406.618 lei, proiectare: 1.782.025 lei și utilaje: 15.870.084 lei.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare