sursa foto:  romanialibera.ro

Se schimbă regulile privind carantinarea persoanelor care sosesc în România din teritoriile de risc epidemiologic ridicat

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi o nouă Hotărâre care vine în completarea HCNSU nr. 43 din 1 iulie 2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se  stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care  sosesc din acestea în România.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 – Hotărârea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență  privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se  stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care  sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2  iulie 2021, se modifică și completează după cum urmează: 

La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

La articolul 4, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

La articolul 5 literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”

La articolul 9 literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

d) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);” 

După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, cu următorul cuprins: Art. 91(1) Membrii delegațiilor sportive care sosesc în România pentru participarea la  competiții sportive organizate pe teritoriul național, din țări aflate în zona roșie de risc epidemiologic  se exceptează de la măsura carantinei instituită conform prevederilor prezentei hotărâri, dacă  prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult  72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate. (2) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și cetățenilor străini sau apatrizi, definiți potrivit  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din delegațiile sportive ce sosesc în România  pentru participarea la competiții sportive organizate pe teritoriul național, indiferent de zona de risc  epidemiologic în care este încadrată țara din care sosesc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui  test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate. 

Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică  tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere  în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Ce spune HCNSU nr. 43/2021

Art.1 – (1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea  stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care  sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre. 

(2) Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic  ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14  zile raportată la 1.000 de locuitori. 

(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în  temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care  sosesc în România din acestea, conform art. 2. 

(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publicată pe site-ul www.insp.gov.roArt.2 – (1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de  incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel: 

a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5; b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3; 

c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3. (2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona  verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al  României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic. 

(3) Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona  galbenă din zona verde, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a  Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic. 

Art.3 – (1) În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art.  2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri: a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a) nu se instituie măsura carantinei;

Pagina 2 din

b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit.  b) și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat  pentru o perioadă de 14 zile. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți  potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau  Confederația Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de  zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de  ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,  efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de  transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).  În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea  Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la  intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi  ulterioară intrării pe teritoriul României; 

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data  confirmării până la data intrării în țară; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării; 

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina  sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici  respectivi;

Pagina 3 din

h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează  cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către  acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori  pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul  țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau  finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori; 

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în  procedură accelerată. 

(3) Pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările  ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului  Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în condițiile alin.  (1). 

Art.4 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care  sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele  categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în  vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc  cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu  mijloace proprii); 

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data  confirmării până la data intrării în țară; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore  înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe  teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării;

Pagina 4 din

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina  sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările  menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici  respectivi; 

h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,  fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut  examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de  învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea,  frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori; 

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în  procedură accelerată. 

Art.5 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care  sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele  categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în  vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data  confirmării până la data intrării în țară; 

c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de  ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,  efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de  transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).  În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea  Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la  intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi  ulterioară intrării pe teritoriul României; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 

Pagina 5 din

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau  Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici  respectivi; 

g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,  fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de  învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea,  frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori; 

h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării; 

i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în  procedură accelerată. 

Art.6 – (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact  direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până  la data contactului direct. 

(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale  unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru  infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut  cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului. 

Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de  vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin  intermediul certificatului verde de vaccinare sau a documentului emis de unitatea sanitară care l a administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat  vaccinul și în limba engleză. 

(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în  vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul  certificatului verde de vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de  autoritatea competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost  efectuat testul și în limba engleză.

Pagina 6 din

(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării  excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de  testare, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,  efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de  transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. 

(4) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul  negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul  acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. 

(5) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă  efectuează un test RT- PCR în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu  prezintă simptomatologie specifică. 

Art.8 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale  legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri  care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de  hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,  prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi  analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. 

(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de  coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul  suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția  de Sănătate Publică. 

(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru  care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Art.9 – Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia,  Nepal, Africaj de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei: a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de  la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data  confirmării până la data intrării în țară; 

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

Art.10 – Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCNSU nr. 28 din data de  14.05.2021 cu modificările și completările ulterioare. 

Art.11 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,  pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare