sursa foto:  monitorulcj.ro

Vestea momentului! Statul vine cu noi beneficii pentru milioane de români. Vezi dacă te afli printre ei

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) va fi o excepție anul acesta, pentru mai multe persoane. Toți ce interesați de acest beneficiu au obligația să se asigure că se încadrează pe excepții. Altfel, nu vor beneficia decât de anumite servicii medicale, precum cele de urgență.

Potrivit Codului fiscal, sunt scutiți de la obligația de plată a CASS minorii (fără excepție), dar și, în unele cazuri, cei de până în 26 de ani, dacă:

 • sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor;
 • dacă sunt ucenici sau studenți;
 • dacă sunt studenți-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și
 • dacă urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
 • dacă provin din sistemul de protecție a copilului.

În aceste cazuri, ei nu datorează CASS decât dacă nu obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor. De asemenea, aceștia datorează CASS dacă obțin venituri din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură, dar doar peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Sunt scutite de la plata obligatorie a CASS și soțul/soția/părintele fără venituri și aflat în întreținerea unei persoane asigurate.

După aceea, beneficiază de scutire de la obligația de plată a CASS și persoanele care suferă de anumite afecțiuni sau cele cu handicap. E vorba, mai exact, de:

 • persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
 • persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale.

De asemenea, beneficiază de scutire și persoanele însărcinate sau cele care beneficiază de anumite tipuri de concedii pentru creșterea copilului:

 • femeile însărcinate și lăuzele;
 • persoanele care se află în concediu de acomodare, în cazul procedurii adopției;
 • cele care se află în concediu de creștere a copilului.

Sunt scutite și persoanele care obțin anumite tipuri de venituri sau anumite ajutoare:

 • persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
 • persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile bănești;
 • persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste drepturi bănești;
 • persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții, până la 31 decembrie 2028 (inclusiv).

Există, de asemenea, excepții pentru persoane care au fost supuse anumitor tipuri de tratamente sau s-au aflat în anumite situații:

 • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • persoanele care beneficiază de drepturi în temeiul Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989;
 • cele care beneficiază de drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 • persoane care beneficiază de drepturi în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • cele care beneficiază de drepturi în temeiul Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum și
 • persoanele prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977;
 • persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare;
 • persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și
 • persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
 • străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate;
 • persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

În final, pentru că ocupă anumite poziții/desfășoară anumite activități, mai beneficiază de scutire și:

 • personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte și
 • voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea.

Dacă o persoană, în schimb, nu se încadrează pe una din excepțiile de mai sus, trebuie să plătească CASS, dacă vrea să poată beneficia de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate publice. Altcumva, nu poate beneficia decât de un număr restrâns de servicii medicale, cum sunt cele pentru urgențe.

Atenție! Toate persoanele exceptate de la obligația de plată a contribuțiilor obligatorii la sănătate sunt nevoite, totuși, să le plătească, dacă obțin venituri pentru care e obligatorie plata CASS. În această categorie pot intra, de exemplu, pensionarii care obțin venituri substanțiale din chirii, studenții care obțin venituri salariale ori salariații care obțin venituri din chirii sau dividende, informează avocatnet.ro

Citește și:

Vești importante pentru acești români! Ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a ieși la pensie

EXCLUSIV Lovitură la început de 2021! Guvernul Cîțu a fixat un plan de amenzi! Directivă internă intrată în posesia Bugetul.ro

Vești importante: Sunt vizați peste 5 milioane de români! Dacă vă înscrieți acum, puteți beneficia de o reducere importantă în următoarea perioadă de timp

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare