bnr

Ce se întâmplă cu datoria externă a României – Date de la BNR

În perioada ianuarie-aprilie 2020p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 782 milioane euro, comparativ cu 2 258 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 880 milioane euro, balanța  serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 465 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 427 milioane euro,  iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 464 milioane euro.   

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) 
  Ianuarie – aprilie 2019  Ianuarie  aprilie 2020p 
CREDIT  DEBIT  SOLD  CREDIT  DEBIT  SOLD 
CONTUL CURENT (A+B+C)  33 816  36 074  2 258  30 779  32 561  1 782 
A. Bunuri şi servicii  29 297  3774  2 477  26 335  29 227  2 892 
a. Bunuri   21 093  26 143  5 050  18 537  24 467  5 930 
      b. Servicii  8 204  5 631  2 573  7 798  4 760  3 038 
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 
986  53  933  795  57  738 
– transport  2 521  1 086  1 435  2 218  930  1 288 
– turism – călătorii  806  1 529  -723  538  1 043  -505 
– alte servicii  3 891  2 963  928  4 247  2 730  1 517 
B. Venituri primare  2 771  2 586  185  2 756  2 144  612 
C. Venituri secundare  1 748  1714  34  1 688  1 190  498 
p) date provizorii 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat valoarea netă negativă de 454 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2 161 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 33 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 487 milioane euro. 

În perioada ianuarie – aprilie 2020, datoria externă totală a crescut cu 683 milioane euro. În structură 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 276 milioane euro la 30 aprilie 2020 (68,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2019;  
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2020 nivelul de 33 280 milioane euro (31,2  la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,3 la sută față de 31 decembrie 2019.   
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) 
  Datoria externă   Serviciul datoriei externe, ian – apr. 2020p 
Sold la 31.12.2019 p  Sold la 30.04.2020p 
I. Datoria externă pe termen lung  73 646  73 276  4 648 
  I.1. Datoria publică  39 477  39 744    915 
I.1.1. Datoria publică directă*                 39 192  39 472  900 
 I.1.2. Datoria garantată public  285   272  15 
I.2. Datoria negarantată public,           din care:  32 953  32 294    3 731 
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor   749  411    152 
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care:  1 216  1 238    2 
I.3.1. Alocări de DST de la FMI  1 216  238  2 
II. Datoria externă pe termen scurt  32 227  33 280e   17 346e 
Total datorie externă (I+II)   105 873  106 556  21 994 
e) date estimate 

p) date provizorii 

*) Creșterea datoriei publice directe, provenită din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3 000 milioane euro și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 421 milioane euro, a fost diminuată de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -3 044 milioane euro. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019. 

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2020 a fost de 72,1 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019. 

Vezi și

Scandal total între Raed Arafat și doctorul care solicitat să se infecteze cu coronavirus: ‘Să vă pregătiți’, ‘Iarăși mințiți?’

Medic, destăinuire șoc: ‘Omul acela nu murea în cazul în care nu erau atâtea restricții. În continuare avem pacienți pe care îi tot amânăm’

Nepotism la cel mai înalt nivel. Guvernul Orban, căpușat de absolvenți cu studii în securitate

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare