sursa foto:  digi24.ro

Document. Propunere a Comisiei Europene: Persoanele nevaccinate împotriva Covid-19 vor putea călători în continuare pe teritoriul UE

La 17 martie, Comisia Europeană a făcut publică o propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde).

Potrivit documentului intrat în posesia Bugetul.ro, „adeverința electronică verde” va cuprinde fie o adeverință că deținătorul a fost vaccinat împotriva Covid-19, fie o adeverință că persoana respectivă a efectuat un test Covid-19, fie că deținătorul s-a vindecat de Covid-19.

Adeverința electronică verde interoperabilă permite eliberarea, precum și verificarea și acceptarea la nivel transfrontalier a oricăreia dintre următoarele adeverințe:

(a) o adeverință care confirmă faptul că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19 în statul membru care eliberează adeverința („adeverința de vaccinare”);

(b) o adeverință care indică rezultatul unui test NAAT sau al unui test antigenic rapid enumerat în lista comună și actualizată a testelor antigenice rapide pentru COVID-19 stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului21 („adeverința de testare”) și data la care s-a efectuat acest test;

(c) o adeverință care confirmă faptul că deținătorul s-a vindecat după ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, confirmarea făcându-se pe baza rezultatului pozitiv al unui test NAAT sau al unui test antigenic rapid, enumerat în lista comună și actualizată a testelor rapide de detecție a unui antigen pentru COVID-19 stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului („adeverința de vindecare”)”, se precizează la Articolul 3.

Potrivit CE, „adeverința electronică verde” ar trebui să acopere atât adeverința de vaccinare, cât și „alte adeverințe eliberate în timpul pandemiei de COVID-19, și anume documente care certifică un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și documente care atestă faptul că persoana în cauză s-a vindecat după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2”.

Pe baza lucrărilor tehnice desfășurate până în prezent, Comisia propune instituirea unui cadru la nivelul UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe teritoriul UE, ca parte a unei „adeverințe electronice verzi”. Totodată, acest cadru ar trebui să acopere și alte adeverințe eliberate în timpul pandemiei de COVID-19, și anume documente care certifică un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și documente care atestă faptul că persoana în cauză s-a vindecat după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2.

Astfel, persoanele care nu sunt vaccinate sau care nu au avut încă posibilitatea de a fi vaccinate pot să beneficieze, de asemenea, de acest cadru interoperabil, ceea ce va facilita libera lor circulație.

Chiar dacă, de exemplu, copiii nu pot beneficia deocamdată de vaccinarea împotriva COVID-19, ei ar trebui să poată primi o adeverință de testare sau de vindecare, care ar putea fi primită și de părinți în numele lor.

În plus, ar trebui să se clarifice faptul că scopul adeverințelor incluse în „adeverința electronică verde” este de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație. Deținerea unei „adeverințe electronice verzi”, în special a unei adeverințe de vaccinare, nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație.

Persoanele care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale, deoarece nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul este recomandat în prezent, cum ar fi copiii, sau deoarece nu au avut încă posibilitatea sau nu doresc să fie vaccinate, trebuie să își poată exercita în continuare dreptul fundamental la liberă circulație, dacă este necesar sub rezerva unor limitări, cum ar fi testarea obligatorie și carantina/autoizolarea.

În special, prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind o obligație sau un drept de a fi vaccinat”, se precizează la Expunerea de motive care a stat la baza redactării propunerii.

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare