sursa foto:  observator.tv

EXCLUSIV Răsturnare de situație în cazul Caracal: ‘Nu poate fi declanșată procedura specifică de verificare’

Răsturnare de situație în cazul Caracal, în privința lui Gheorghe Dincă, bărbatul în vârstă de 66 de ani care a declarat că le-a omorât pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu!

În spațiul public au apărut informații conform cărora Gheorghe Dincă ar fi fost turnător la Securitate, în perioada în care a lucrat la Spitalul Caracal.

Alexandru Cumpănașu a declarat că va face o solicitare la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pentru a stabili calitatea de colaborator al Securității a lui Gheorghe Dincă.

Vezi și EXCLUSIV Lovitură pentru Dumitru Coarnă și polițiști! Semnalul care răstoarnă planurile șefului SNPPC

Ulterior, Bugetul.ro a intrat pe fir și a încercat să afle dacă „Monstrul” din Caracal a colaborat cu Securitatea sau nu. Dar, surpriză mare! – CNSAS nu poate demara procedura de verificare a lui Gheorghe Dincă.

Motivul este halucinant: Gheorghe Dincă nu ocupă o funcție publică!

„Raportat la conținut, cu referire la solicitarea verificării existenței sau inexistenței calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia în ceea ce privește persoana domnului Gheorghe Dincă, vă rugăm să rețineți că nu poate fi declanșată procedura specifică de verificare, în sensul doleanțelor exprimate prin conținutul petiției, deoarece nu ați precizat funcția actuală verificabilă pe care domnul Dincă ar deține-o la momentul derulării prezentei corespondențe.

Vezi și EXCLUSIV Jandarmeria Română a devenit serviciu secret? Instituția refuză să ne spună câți angajați are

Învederăm că, potrivit art. 3 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări, numai categoriile specificate la literele a – z intră sub incidența normei legale evocate”, a transmis, pentru Bugetul.ro, CNSAS.

Ce spune Articolul 3 din OUG nr. 24/2008

Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu existența sau inexistența calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a candidaților la alegerile prezidențiale, generale, locale și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții:

Vezi și Consulul lui Cioloș șochează! Decizia pe care a luat-o acesta este fără precedent

a) Președintele României;
b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;
c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții, Comisar European;
d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat;
e) prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București;
f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate la nivel local;
g) primarii, viceprimarii, consilierii județeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului București, consilierii locali;
h) directorul și adjuncții acestuia în cadrul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și șeful și adjunctul acestuia în cadrul structurilor județene ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale;
(la 01-12-2008, Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
h^1) candidații pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
(la 01-12-2008, Lit. h^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
i) personalul diplomatic și consular;
j) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia;
k) membrii în Consiliul Național al Audiovizualului;
l) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare;
(la 01-12-2008, Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
n) președintele, vicepreședinții și consilierii de conturi din cadrul Curții de Conturi; persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda Financiară și în organele vamale;
o) președintele și președintele de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, ai Consiliului Național de Integritate, președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, persoanele cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
(la 01-12-2008, Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
p) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiștii politici și asimilații acestora;
q) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar;
r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar general al Academiei Române ori, după caz, secretar al academiilor de ramură;
(la 01-12-2008, Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
s) rectorul, prorectorul, secretarul științific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul științific de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private;
ș) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local;
t) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții;
ț) personalul militar și civil cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente;
u) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate, la cererea reprezentanților cultului religios de care aceștia aparțin;
(la 01-12-2008, Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )
v) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective;
w) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică;
x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomo-patologi și legiști;
y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;
z) persoanele care dețin titlul de luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.
(la 01-12-2008, Lit. z) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008. )

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare