sursa foto:  romania-insider.com

Dezvăluire. Klaus Iohannis a dat undă verde la achiziții cu negociere ‘la secret’

Dezvăluire Bugetul.ro. Prin Decretul privind prelungirea stării de urgență, semnat marți, președintele Klaus Iohannis a dat undă verde la achiziții cu negociere „la secret” și lasă loc, astfel, pentru mai multe combinații ce ar putea să fie făcute în spatele ușilor închise. Surse de la vârf, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, au dezvăluit, pentru Bugetul.ro, că mai-marii țării vor începe să facă achiziții la secret, după scandalul uriaș declanșat după achizițiile făcute prin ONAC, care au dus la retragerea pe „linie moartă” a lui Victor Costache. Amintim că scandalul legat de achizițiile prin ONAC a fost stins prin demisia fostului ministru al Sănătății. Recent, Bugetul.ro a dezvăluit că Poliția de Frontieră se pregătea să cumpere măști de protecție cu negociere „la secret”Conform anunțului făcut de Poliția de Frontieră, ședințele de evaluare și de vizualizare ale ofertelor nu urmau să fie făcute publice. Ulterior, după publicarea anchetei de către Bugetul.ro, IGPF a anunțat că a anulat procedura de atribuire a contractului de achiziție.

Concret, în această perioadă, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pot organiza și derula proceduri de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru, pentru acoperirea necesarului de mijloace specifice de protecție și intervenție, prin procedura de negociere fără publicare prelabilă, conform Art. 8 din Decretul prezidențial făcut public azi și consultat de Bugetul.ro.

Vezi Decretul semnat azi de șeful statului!

Ce spune Art. 8 din Decretul privind prelungirea stării de urgență

Art. 8. – Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pot organiza și derula, pe durata stării de urgență, proceduri de atribuire în vederae încheierii de acorduri-cadru, pentru acoperirae necesarului de mijloace specifice de protecție și intervenție, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Necesarul de mijloace specifice de protecție/intervenție prevăzut la alin. (1), inclusiv cantitățile maxime de astfel de mijloace, se aprobă prin hotărâre a Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(3) Perioada acordului-cadru nu poate depăși 3 luni de la data încheierii acestuia. Contractele subsecvente se încheie pe baza acordurilor-cadru, până la atingerea cantităților maxime.

Art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 în baza cărora se pot face achiziții cu negociere „la secret”

ART. 68 alin. (1): Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: f) negocierea fără publicare prealabilă.

Pragurile prevăzute la Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 sunt:

  • 132.519 lei, fără TVA, pentru achiziții directe de produse sau servicii
  • 441.730 de lei, fără TVA, pentru lucrări

Practic, autoritatea contractantă poate să încheie acorduri-cadru, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, dacă valoarea acestora este mai mare sau egală cu 132.519 lei, fără TVA, pentru achiziții directe de produse sau servicii, respectiv mai mare sau egală cu 441.730 de lei, fără TVA, pentru lucrări.

Art. 69 alin. (4): Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104.

Art. 104: (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilorcadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;

b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.

(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice unice;

b) concurenţa lipseşte din motive tehnice;

c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.

Recent, Bugetul.ro a dezvăluit că Poliția de Frontieră se pregătea să cumpere măști de protecție cu negociere „la secret”.

Conform anunțului făcut de Poliția de Frontieră, ședințele de evaluare și de vizualizare ale ofertelor nu urmau să fie făcute publice.

Data limită de depunere a ofertelor: 08.04.2020 ora 13:00

Şedinţele de evaluare nu sunt publice.

Data limită de vizualizare a ofertelor: 08.04.2020.

Ședinţa de vizualizare a ofertelor nu este publică.

Şedinţa de negociere va consta în retransmiterea formularului de ofertă în urma solicitării comisiei de evaluare, după etapa de calificare a ofertanților”, preciza Poliția de Frontieră.

Vezi și EXCLUSIV E loc de combinații! Poliția de Frontieră cumpără măști de protecție cu negociere ‘la secret’

Ulterior, după publicarea anchetei de către Bugetul.ro, IGPF a anunțat că a anulat procedura de atribuire a contractului de achiziție, precizând că „în data de 06.04.2020, prin Ordinul comandantului acțiunii Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 74549 din 06.04.2020 privind repartiția unui număr de 4.150.000 măști de protecție cu trei pliuri a fost aprobată repartizarea pentru instituția noastră a 250.000 măști de protecție”.

Vezi și

EXCLUSIV Amănuntul care le-a scăpat tuturor: Dovada că, la ordinul lui Marcel Vela, se controlează la sânge în perioada stării de urgență

Paștele ne-a fost luat și urmează să ne fie luate drepturile și libertățile

EXCLUSIV O nouă mărturie împotriva polițistului-bătăuș: ‘Pur și simplu, a început să dea în el. Nu a ridicat tonul, nu l-a jignit, nu i-a zis nimic’

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare