sursa foto:  Facebook

Victorie pentru șeful de la Protecția Consumatorilor, candidat la Primărie! Nu e discriminare față de femei

Sorin Susanu, șeful de Protecția Consumatorilor Brașov, cel care candidează la Primăria Brașov din partea Pro România, a obținut o victorie fără probleme, după ce a fost acuzat de discriminare față de femei.

Iată decizia Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Brașov

HOTĂRÂREA NR. 41 din 12.09.2020

privind discriminare față de femei

     – clip de campanie Facebook candidat Susanu Claudiu PRO România –

BIROUL DE CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ  NR. 1 – Municipiul BRAȘOV

Având spre soluționare plângerea formulată de d-na Manea Carmen, BEC nr. 1 Brașov reține următoarele :

Prin sesizarea din data de 12.09.2020 d-na Manea Carmen a sesizat faptul că clipul de campanie al candidatului PRO România la Primăria municipiului Brașov https://www.facebook.com/sorinclaudiu.susanu/videos/1507719876102219 ar discriminatoriu față de femei solicitând indicarea modalității prin care acesta poate fi eliminat din spațiul public. 

Analizând plângerea BEC nr. 1 Brașov reține următoarele :

Potrivit art. 65 și 71 din Legea nr. 115/2015 :

Articolul 65

(1) În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.

(2) În timpul campaniei electorale se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii. Spațiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de înțelegere cu privire la cheltuielile de întreținere.

(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.

(4) Este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.

(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare prevăzută la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

Articolul 71

(1) Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaților condiții egale în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța.

(2) În cadrul emisiunilor electorale, candidații au următoarele obligații:

  1. a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;
  2. b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;
  3. c) să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat;
  4. d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. 

Petenta în cauză s-a rezumat doar la a invoca faptul că i se pare discriminatoriu față de femei clipul în cauză, fără însă a indica în mod concret în ce ar consta discriminarea. Totodată aceasta a solicitat să i se indice în ce mod clipul în cauză ar putea fi eliminat din spațiul public.

Analizând sesizarea în cauză, BEC nr. 1 Brașov reține că prin clipul în cauză, în esență, nu s-a urmărit crearea unei discriminări față de femei, ci constituie un reproș adus activității actualului primar – în clip se poate observa că pe ușa de la biroul unde se aflau cele două persoane de sex feminin apare o plăcuță pe care este scris PRIMAR GEORGE SCRIP –.

Referitor la indicarea modalității prin care clipul în cauză ar putea fi eliminat din spațiul public se reține că aceasta nu constituie una dintre atribuțiile biroului electoral de circumscripție electorală prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Astfel, față de cele mai sus arătate, BEC nr. 1 Brașov:

Adoptă prezenta hotărâre :

  1. Respinge sesizarea ca neîntemeiată.
  2. Cu drept de contestație în 24 ore.

 

                    PREŞEDINTE,                                                                 LOCŢIITOR,

                Anda Sîmpetru                   George Solovăstru

 

Clipul reclamat la Biroul Electoral

Vezi și

Horă între un candidat PNL, un fost șef ‘Doi și-un sfert’ și cumetrii lui Emi Pian! Legături-dinamită

EXCLUSIV Controverse în privința transformării medicilor veterinari în polițiști: ‘Mi se pare o lipsă de respect față de polițiștii care au făcut o școală’

Dezbatere cu scântei la Ministerul de Interne! ‘Cum stabilește milițianul?’, ‘Pentru a vă dovedi că nu suntem milițieni’

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare